Viziunea a fost restaurată, Restaurarea Evangheliei – zorii unei zile mai frumoase


Templul Kirtland şi cheile preoţiei Introducere După aproape trei ani de greutăţi şi sacrificii de ordin financiar, Templul Kirtland a fost dedicat la data de 27 martie Apariţii miraculoase au avut loc cu ocazia dedicării şi, o săptămână mai târziu, mesageri cereşti au restaurat cheile preoţiei lui Joseph Smith şi Oliver Cowdery.

Aceste chei sunt o caracteristă distinctă a Bisericii şi au binecuvântat milioane de persoane care s-au alăturat Bisericii.

Lecturi suplimentare Jeffrey R.

Cum aduc tinerii adulți o schimbare în restaurarea aflată în desfășurare

Sugestii pentru predare Doctrină şi legăminte Sfinţii au făcut sacrificii pentru a construi Templul Kirtland Arătaţi cursanţilor o poză cu Templul Kirtland vezi Carte cu picturi inspirate din Evanghelie [], nr. Explicaţi faptul că sfinţii au muncit şi au făcut sacrificii timp de aproximativ trei ani pentru a construi Templul Kirtland. Aproape 1. Rugăciunea de dedicare, care a fost primită de Joseph Smith prin revelaţie, este consemnată în Doctrină şi legăminte Rugaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din Doctrină şi legăminte Încurajaţi membrii clasei să urmărească în scripturile lor, fiind atenţi, în mod special, la expresiile care descriu sacrifiicile făcute de sfinţi pentru a construi templul.

După aceea, adresaţi următoarea întrebare: Ce expresii a folosit Joseph Smith pentru a descrie sacrificiile făcute de sfinţi? Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă mai bine sacrificiile făcute de sfinţi, rugaţi un cursant să citească următorul rezumat cu glas tare: Între luna iunie a anului şi luna martie a anuluibărbaţi şi femei au muncit cot la cot pentru a termina de construit casa Domnului.

Templul Kirtland şi cheile preoţiei

Unii dintre ei au făcut munca de zidărie, alţii au cărat piatră, alţii au împletit şi ţesut haine pentru muncitori, iar unii dintre ei au muncit la realizarea vălului pentru casa Domnului. Unii dintre sfinţii din zilele din urmă, precum John Tanner, au dat o mare parte din averea lor pentru construirea templului. În total, costurile pentru construcţia templului e posibil să se fi ridicat la suma de Templul Kirtland a fost rezultatul unei munci făcute cu dragoste şi viziunea a fost restaurată exerciţiu de supunere, sacrificiu şi credinţă.

Ce sacrificii ni se cere să facem astăzi pentru a ne bucura de binecuvântările templului? De ce binecuvântări avem parte în vieţile noastre pe măsură ce facem sacrificii pentru a înfăptui lucrarea Domnului?

Stefan a fost taiat!Despre bataie si despre oameni

Pentru a-i ajuta pe cursanţi să răspundă la această întrebare, expuneţi declaraţia de mai jos a surorii Carol B. Thomas, din Preşedinţia generală a Tinerelor Fete.

  1. Cum să îmbunătățiți vederea cu lingurile
  2. Hinckley Întreaga sa viaţă, preşedintele Gordon B.
  3. Cum aduc tinerii adulți o schimbare în restaurarea aflată în desfășurare Tinerii adulți au avut mereu un rol important în lucrarea de salvare.
  4. Caută Biserica lui Isus a fost restaurată În anulDumnezeu și Isus au chemat un nou profet care să restaureze Biserica adevărată.
  5. Ce este miopia congenitală
  6. Restauraționism - Wikipedia
  7. Все они оказались там по собственному выбору.

Rugaţi un cursant să o citească cu glas tare: © Busath. Pe măsură ce suntem dornici să dăm din timpul, din talentele noastre şi din tot ceea ce avem, ea devine una din cele mai adevărate forme de preaslăvire.

Ea poate să dezvolte în interiorul nostru o dragoste profundă faţă de semenii noştrii şi faţă de Salvatorul nostru, Isus Hristos. Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Doctrină şi legăminte şicăutând modul în care natura sacră a templului este sugerată în această rugăciune.

Restauraționism

Rugaţi cursanţii să furnicături ale vederii ceea ce i-a impresionat cel mai mult din aceste versete. Spuneţi cursanţilor că, în rugăciunea de dedicare, Joseph Smith I-a cerut Domnului anumite binecuvântări.

Invitaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, Doctrină şi legăminte Încurajaţi membrii clasei să urmărească în scripturile lor şi să caute ce binecuvântări pot primi cei care sunt demni de a preaslăvi în templu. Puteţi sugera cursanţilor să marcheze cuvintele şi expresiile care sunt importante pentru ei.

Apoi, discutaţi următoarele întrebări: Dintre binecuvântările pe care le-aţi identificat, care are cea mai mare însemnătate pentru voi? De ce? Ce doctrine sau principii putem să învăţăm din aceste versete? Asiguraţi-vă că ei înţeleg următorul principiu: Pe măsură ce preaslăvim în templu, putem primi o mai mare protecţie şi putere împotriva ticăloşiei din această lume.

Meniu de navigare

Expuneţi următoarea declaraţie a vârstnicului David A. Este important de ştiut că aceste binecuvântări ale legământului sunt valabile pentru toate generaţiile şi pentru toată eternitatea. Vă invit să studiaţi în mod repetat şi să cugetaţi cu viziunea a fost restaurată rugăciunii la consecinţele pe care aceste scripturi le au în viaţa dumneavoastră şi a familiei dumneavoastră.

Nu trebuie să fim surprinşi de eforturile lui Satana de a opri Tratamentul viziunii Sunnah discredita preaslăvirea şi munca în templu.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley

Diavolul dispreţuieşte puritatea din casa Domnului şi puterea acesteia. Cum aţi fost binecuvântaţi ca urmare a rugăciunii personale? Încurajaţi cursanţii să mediteze la ceea ce ar putea să facă pentru a primi mai multe dintre binecuvântările promise celor care preaslăvesc cu credinţă în templu. Amintiţi cursanţilor că, pe măsură ce meditează la scripturi şi la cuvintele profeţilor, inimile şi minţile lor vor fi mai deschise pentru a primi inspiraţie de la Domnul.

viziunea a fost restaurată

Doctrină şi legăminte Isus Hristos, Moise, Ilie şi Elias au apărut în Templul Kirtland Explicaţi faptul că Dumnezeu a răsplătit sacrificiul făcut de sfinţi pentru viziunea a fost restaurată construi Templul Kirtland cu o revărsare de manifestări spirituale în preajma datei la care templul a fost dedicat.

Spuneţi cursanţilor că, probabil, cel mai important dintre aceste evenimente a avut loc la data de 3 apriliela o săptămână de la data când templul a fost dedicat.

Biserica lui Isus a fost restaurată | genesys4s.ro

Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, introducerea secţiunii Doctrină şi legăminte şi rugaţi membrii clasei să urmărească în scripturile lor. După aceea, adresaţi următoarele întrebări: Cui i-a fost dată această viziune?

viziunea a fost restaurată

Ce au făcut Joseph Smith şi Oliver Cowdery înainte de a primi această viziune? Explicaţi cursanţilor faptul că primele zece versete din Doctrină şi legăminte consemnează o viziune glorioasă dată lui Joseph Smith şi Oliver Cowdery, în care Salvatorul le-a apărut pentru a declara că acceptă Templul Kirtland.

Rugaţi cursanţii să citească aceste versete, în gând, în timp ce caută adevăruri importante cu privire atât la Salvator, cât şi la templu.

viziune cu hipermetropie sau miopie acuitate vizuală 50%

După ce le-aţi acordat suficient timp, adresaţi următoarele întrebări: Ce este plin de însemnătate pentru voi în aceste versete? De ce credeţi că, în acel timp, sfinţii aveau motive de bucurie?

Explicaţi faptul că, după ce s-a încheiat viziunea în care a apărut Salvatorul, au urmat o serie de viziuni. Scrieţi următoarele lucruri pe tablă:.