Tratamentul viziunii Sunnah


Istoric[ modificare modificare sursă ] Din punct de vedere istoric, familia patriarhală s-a dovedit a fi cea mai durabilă structură socială din societățile musulmane, mult mai durabilă decât structurile construite în jurul asocierii profesionale sau al interesului de clasă.

Legea islamică privilegiază familia față de alte instituții.

varicozitatea sau tratamentul cu venoze

Legile de moștenire, care favorizează bărbații, sunt înscrise în Coran alături de alte prevederi discriminatorii, precum inferioritatea testamentară a femeilor în cadrul anumitor proceduri juridice.

Spre deosebire de hijab, nu se află în rândul obiceiurilor asupra cărora insistă musulmanii de astăzi. Onoarea personală și familială este deseori identificată cu controlul exercitat asupra sexualității femeilor, parte esențială pentru identitatea publică și socială a bărbaților.

cum se poate vindeca vederea 3 a condus o nouă viziune

În același timp, nu poate exista nicio îndoială că rolul public și simbolic al femeilor se află în miezul discursului Tratamentul viziunii Sunnah. În polemici numeroase, autorii islamici pun în contrast femeia musulmană virtuoasă cu omoloaga ei occidentală sau occidentalizată - dezgolită, lipsită de virtute și coruptă, potențială sursă de fitna - rivalitate. Consensul musulman a stabilit că femeia reprezintă un model pe pământ a muncii lui Dumnezeu.

În istoria profeților lui Dumnezeu, apar și anumite femei care le sunt alături. Coranul spune poveștile acestor femei cu anumite detalii și cu o complexitate aparte.

Poveștile despre femei prezintă o bogată colecție de istorie sacră precum și un exemplu paradigmatic pentru contemplarea și ghidarea musulmană. Chiar și cei mai mari interpreți ai literaturii, din trecut și pană în prezent, au recunoscut dimensiunea simbolică a mesajului coranic despre figura sacră a femeii în trecut.

Versetul de deschidere subliniază unitatea esențială a rasei umane și obligațiile reciproce, care decurg din înrudenia dintre bărbați și femei. O mare parte din sura este dedicată influenței legislației practice asupra problemelor de pace și de război, precum și asupra relațiilor dintre credincioși și necredincioșii, în special cu ipocriții. Versetele infirmă posibilitatea de a crede în Dumnezeu fără să creadă în profeții Săi: care are vedere periferică astfel se ajunge la faptul că evreii neagă ideea de profeție, nu numai la Muhammad ci și la Iisus; precum și ideea creștinilor, care îl neagă pe Muhammad și îl divinizează pe Isus.

Deși, Iisus nu s-a "simțit niciodată prea mândru să fie robul lui Dumnezeu" versul Nu există nici o îndoială că această sura aparține în întregime în perioadei Medinite.

În ordinea revelației, această urmează imediat după Al Imran - conform unor autorități — și este separată de acea din urmă, din punct de vedere al timpului, de către Al-Ahzab și Al-Mumtahanah.

Hemoroizi! Tratamentul hemoroizilor remedii folclorice

Pe ansamblu, este cel mai probabil că aceasta să fi fost descoperită în al patrulea an după Hijrah, deși câteva versete ale sale pot aparține unei perioade mai timpurii; versetul 58 a apărut la o dată ulterioară. Temeți-vă de Domnul vostru care v-a creat dintr-un singur suglet, din care a creat și perechea, apoi din amandoi a răspândit mulțime de bărbați și femei.

Tratamentul viziunii Sunnah

Temeți-vă de Dumnezeu asupra căruia vă ântrebați și cinstiți pântecele ce v-au purtat, căci Dumnezeu veghează asupra voastră!

Versetul 2: Dați orfanilor ceea ce este al lor. Să nu schimbați binele pe rău! Nu le mâncați averile lor în locul alor voastre, căci acesta este greu păcat.

Așa vă va fi mai ușor vouă, dacă nu puteți ține o casă mare. Versetul 4: Dați-le femeilor voastre dota de bună voie, însă dacă ele sunt atât de bune pentru a vă lăsa o parte, mancați-o sănătoși.

Versetul 7: Bărbaților li se cuvine o parte din ceea ce părinții și rudele lor au lăsat, după cum și femeilor li se cuvine o parte din ceea ce părinții și rudele lor au lăsat, fie că este mult fie că este puțin, partea este hotărâtă. Versetul Cât despre copii voștri, Dumnezeu vă poruncește să-i dați băiatului cât la două fete. Dacă a avut un copil, o șesime din moștenire este a fiecăruia dintre părinții lui. Dacă nu are copii, părinții lui îl vor moșteni: o treime este a mamei lui.

Dacă are frați, o Tratamentul viziunii Sunnah este a mamei lui, după Tratamentul viziunii Sunnah îi vor fi fost îndeplinite poruncile și plătite Tratamentul viziunii Sunnah. Voi nu știți care dintre părinții ori fii vă vor fi mai aproape întru ajutor.

Să înțelegem islamul

Aceasta este obligația hotărâtă de Dumnezeu. Dumnezeu este Șiutorul, Înțeleptul. Versetul Dacă soțiile voastre nu au avut copii, jumătate din ceea ce v-au lăsat este a voastră.

Dacă au un copil, un sfert din ceea ce v-au lăsat este al vostru, după ce le vor fi fost îndeplinite poruncile și plătite datoriile. Dacă voi nu aveți copii, un sfert din ceea ce ați lăsat va fi al soțiilor voastre. Dacă aveți un copil, o optime din ceea ce ați lăsat este al lor, după ce vă vor fi fost îndeplinite poruncile și plătite datoriile.

Învățăturile și practicile fundamentale musulmane

Dacă un bărbat sau o femeie nu are nici părinți și nici copii, și lasă o moștenire, atunci dacă are un frate ori o soră, o șesime va fi a fiecăruia dintre ei. Dacă are mai mulți, își vor împărții între ei a treia parte din moștenire, după ce îi vor fi îndeplinite poruncile și plătite datoriile fără ca cineva să fi fost păgubit.

Aceasta este porunca lui Dumnezeu.

Dumnezeu este Știutorul, Blândul. Versetul Chemați patru martori dintre voi împotriva acelora dintre femeile voastre care au săvârșit o faptă rușinoasă. Dacă ei depun mărturie, atunci închideți-le în casăe până la moarte, dacă nu le va da Dumnezeu nicio putință de scăpare. Versetul Dacă cei doi dintre voi care au săvârșit aceasta sunt dintre voi, puneți-i la cazne!

Dacă se căiesc și se îndreaptă, lăsații, căci Dumnezeu este De- căință- primitorul, Milostivul. Nu vă este îngăduit să primiți femei ca moștenire, împotriva voinței lor. Nici să le siliți să vă înapoieze o parte din ceea ce le-ați dat, doar dacă nu au preacurvit.

vitamine necesare viziunii

Purtați-vă cu ele cuviincios! Dacă le urâți Versetul Dacă vreți să schimbați o soție pe alta, și i-ați dqat deja un taan uneia dintre ele, nu-l mai luați înapoi. A-i lua înapoi este o josnicie și-un păcat vădit.

 • Если каждый будет жить очень долго, при ограниченных ресурсах численность населения скоро превысить уровень, задаваемый жизненным пространством, количеством продуктов питания.
 • Condiția femeii în islam - Wikipedia
 • Brief history of islam romania by Mohammed Deaibes - Issuu
 • Юная леди, мне нравится твой врач, на самом деле нравится, но его мнения и идеалы иногда откровенно смущают .
 • Viziunea 5 să nască ea însăși
 • Вода, омывшая мое лицо, очистится за доли Она повернулась и направилась к одному из самых больших сооружений в тупике.

Versetul Și cum l-ați lua, atunci când v-ați legat unul de celălalt și femeile voastre au primit de la voi un legământ greu? Versetul Nu vă căsătoriți cu femeile e care tații voștri le-au avut de soții, în afară de cea ce a fost înainte, căci cu adevărat aceasta este o faptă nerușinată și silnică, un drum rău ales. Versetul Vă sunt oprite vouă: memele voastre, fiicele voastre, surorile voastre, mătușile din partea tatălui, mătușile din partea mamei, fiicele fraților voștri, Tratamentul viziunii Sunnah surorilor voastre, mamele voastre care v-au alăptat, surorile voastrede lapte, mamele femeilor voastre, fiicele voastre vitrege aflate sub oblăduirea voastră, cele născute din femeile voastre cu care ați fost căsătoriți cândva — dacă nu ați apucat însă să intrați la ele nicio vină nu va fi asupra voastră — soțiile fiilor voștri, zămisliți din coapsa voastră.

Vă este oprit să vă căsătoriți cu două surori [7]în afară înainte de ceea ce a fost înainte. Dumnezeu este Iertător, Milostiv. Versetul după cum vă sunt oprite femeile măritate [8]afară de cele pe acre le stăpânește dreapta voastră. Așa Tratamentul viziunii Sunnah este scris vouă de la Dumnezeu. Afară de acestea, vă este îngăduit să vă folosiți averile pentru a vă căsători cu celelalte și nu pentru a vă desfrâna.

Dați-le femeilor cu care v-ați desfătat răsplata, căci aceasta este o datorie. Nicio greșeală nu va fi asupra voastră pentru ceea ce ați căzut împreună la învoială, păzind ceea ce era poruncit. Dumnezeu este Știutor, Înțelept.

rețete cum să îmbunătățiți vederea liliecii oftalmologi

Versetul Cel dintre voi care nu are putința să se căsătorească cu femei credincioase, libere, va lua din cele stăpânite de dreapta voastră. Unul, Dumnezeu cunoaște credința voastră și voi unii din alții sunteți coborâtori. Luați-le de soții, cu îngăduința familiei lor. Dați-le dota după cuviință! Să fie femei cinstite! Să nu-și ia ibovnici [9]!

Dacă sunt măritate, și precurvesc, vor avea parte doar de jumătate din osânda pe acre ar avea-o femeile libere. Acestea sunt pentru cel care se teme de desfrâu. Cel mai bine este Tratamentul viziunii Sunnah fie răbdători. Versetul Bărbații sunt mai presus decât femeile, fiindcă Dumnezeu le-a dat întâietate asupra lor și fiindcă ei cheltuiesc din averi pentru ele. Femeile cinstitesunt pioase, păstrând în taină ceea ce Dumnezeu păstrează.

Dojeniți-le pe cele de a căror ascultare vă este teamă! Părăsiți-le în așternuturi! Nu refacerea vederii pentru pisici căutați însă gâlceavă, dacă vă dau apoi ascultare. Dumnezeu este Înalt, Mare. Versetul Dacă vă este teamă de despărțirea a doi săți, luați un judecător din fam,ilia soțului și altul din familia soției. Dumnezeu va hotărî înțelegerea între ei, dacă vor voi să se împace.

Ibrahim Scurt ghid ilustrat pentru a înţelege islamul I. Ibrahim Editorii generali ai ediției în limba Editorii științifici ai ediției în limba engleză: engleză: Dr. Harold Stewart Kuofi Prof. State Prof. Mahjoub O.

Dumnezeu este Știutor, cunoscător. Versetul cănd o femeie se teme de părăsirea ori nepăsara soțului său, nu i se face nicio vină, dacă ei se vor împăca, căci împăcarea este un lucru bun.

Oamenii sunt mânați de zgârcenie. Dacă faceți binele și dacă ă temeți de Dumnezeu, să știți că Dumnezeu este Cunoscător, a ceea ce făptuiți. Versetul Voi nu veți putea fi întru totul drepți cu fiecare dintre femeile voastre, chiar dacă țineți morțiș. Nu fiți prea părtinitori, lăsând-o pe vreuna dintre ele de izbeliște. Dacă vă împăcați și vă temeți de Dumnezeu, să știți că El este Iertător, Milostiv.

Condiția femeii în islam

Versetul Dacă soții se despart, Dumnezeu îi va îmbogății pe fiecare din preaplinul Său. Dumnezeu este cuprinzător, Înțelep. Concluzii despre Sura "Femeile"[ modificare modificare sursă ] Sura a fost revelată la începutul anului trei, conform calendarului islamic, dar nu a fost finalizată până în jurul anului opt [10].

Cu toate acestea, sura arată o oarecare coerență tematică, în ciuda revelației sale dezmembrate și în curs de desfășurare. Acestă sură Medianită are ca scop protejarea comunității musulmane nou formate, prin conturarea unor comportamente acceptabile pentru musulmani.

medicament pentru vedere de la skulachev

Sura are drept scop eradicarea practicilor anterioare ale comunităților păgâne arabe, care nu mai sunt considerate morale în societatea musulmană. Surele de la Mecca condamnă obiceiul infanticidului feminin și neglijarea văduvelor și orfanilor.

După apariția Tratamentul viziunii Sunnah, femeilor li s-au acordat drepturi garantate la moștenire, sub umbrela de protecție a familiei. Soțul a fost obligat să întrețină femeia și copiii.

EL este numai unul. Cred vrei sa vorbesti despre profeti, nu despre Dumnezeu.

Deși poligamia a fost permisă, numărul soțiilor a fost limitat la patru, fiecare trebuind să fie tratată egal. Nu este vorba despre o inegalitate spirituală.

disprețul oamenilor formula de recuperare a vederii

Coranul se adresează în mod explicit atât femeilor, cât și bărbaților, iar femeile vor trebui să plătească pentru acțiunile imorale la Ziua Judecății. Partea unei surori reprezintă jumătate din partea fraților ei, conform legilor coranice întrucât se presupune că o va întreține soțul. Un soț poate pedepsi aspru, din punct de vedere fizic, o soție recalcitrantă sau nesupusă, ca măsură ultimă în cazul în care orice altă metodă a eșuat.

În anumite proceduri juridice, mărturia unei femei nu valorează decât câtă viziune are o persoană în megapixeli din mărturia unui bărbat - se presupune că, fiind nefamiliarizată cu problemele legate de afaceri, va avea nevoie de un prieten pentru a-i reîmprospăta memoria.

A aduce argumente conform cărora condițiile moderne impun o abolire a prevederilor discriminatorii ale Coranului înseamnă să te opui dogmei potrivit căreia textul este stabilit pe vecie. Conform moderniștilor, Coranul a fost revelat la un anumit moment și într-un context social specific. Scopul lor este de reinterpreta aceste prevederi în cheie modernistă.

Dificultatea cu care se confruntă moderniștii este că dacă iau textul coranic ca atare, fără a-l interpreta astfel încât să se conformeze tendințelor și modelor sociale actuale, sunt adesea mai aproape de înțelesul și scopul său original.

 • Deoarece este important să îi înțelegem pe cei de alte religii, conducătorii Bisericii au simțit că ar fi folositor să ofere o imagine de ansamblu a istoriei și învățămintelor islamului, a doua cea mai mare religie a lumii.
 • Hemoroizi! Tratamentul hemoroizilor remedii folclorice

Spre exemplu, versetele care permit poligamia impun ca fiecare soție să fie tratată egal. Tradiționaliștii interpretează egalitatea în termeni legali: dreptul fiecărei soții la propria locuință, la egalitate în privința întreținerii materiale.

Moderniștii subminează întreaga instituție, adăugând o dimensiune emoțională și psihologică noțiunii de egalitate, argumentând că, deoarece nu se poate aștepta ca un bărbat să fie egal implicat emoțional față de toate soțiile sale, poligamia este efectiv eliminată.

Conform vitamina pentru vedere și creștere coranice, delictul de zina trebuie atestat de patru bărbați adulți independenți martori la act.

 1. Ни в одной стране нет только хороших людей или плохих.
 2. Еще они не хотят, чтобы мы умерли с голоду.
 3. Со слов Роберта, за последние два дня в Новом Эдеме приключилось три сотни совершенно неожиданных смертей, и конца этому не .

Deoarece, prin natura lucrurilor, o asemenea prevedere este practic imposibil de îndeplinit, potrivit acestui Tratamentul viziunii Sunnah, decența sexuală este, în principiu, satisfăcută, în vreme ce este evitată asprimea socială nedorită. În multe ținuturi musulmane femeilor le-au fost refuzate sistematic drepturile de moștenire conform legii islamice, fie prin presiunile familiei, fie prin tertipuri juridice.

Căsătoria între veri de gradul întâi, permisă în islam, este de multe ori impusă, fetele fiind obligate să se mărite cu verii lor primari pentru a menține averea în familia patriarhală.

Aceștia sunt tații, fiii, frații, frații de lapte, nepoții și rudele masculine prin alianță. Deși tradițiile locale diferă, tabu-ul asupra asocierii feminine cu bărbați din afara relațiilor mahram este răspândit în toate societățile musulmane.

Despre site Hemoroizi!

În anumite părți din Africala sud de Saharalegea islamică a ajuns să se amestece cu tradițiile locale care le acordă femeilor drepturi substanțial mai mari în privința căsătoriei și divorțului. Este posibil ca uneori femeile să se fi bucurat uneori de o poziție onorantă și protejată în acest sistem, dar libertatea lor era limitată în proporție directă cu capacitatea lor de reproducere, ca mesagere genetice și purtătoare ale identității de rudenie.

La Cairode exemplu, în anul femeilor le era interzis să se roage alături de bărbați în moschei deoarece musulmanii sunt de părere că prezența femeilor inspiră o devoțiune de Tratamentul viziunii Sunnah tip cu totul diferit de acela care este necesar într-un loc dedicat venerării lui Dumnezeu.

Excluderea femeilor a fost întărită prin tabuurile de impurificare legate de menstruațienatalitate și contactul cu copiii. În Occidentpână de curând îmbrăcămintea era principalul indiciu extern al statutuluiclasei și profesiei. În societățile musulmane, în care meseriile și meșteșugurile reprezentau adesea apanajul unor grupuri etnice particulare, îmbrăcămintea și înfățișarea fizică mergeau împreună.