Test de vedere în optică kronos. Свежие записи


laser terapeutic în oftalmologie

Obținerea fotocatalizatorilor pe baza de nanotuburi de carbon și nanoparticule semiconductoare A1. Experimentări pe modelul de laborator A1.

Influenta matricii organice naturale a apei NOM asupra procesului de degradare fotocatalitică a compușilor țintă. Activitatea A1.

vedere pete întunecate calamusul vindecă vederea

Recircularea se face cu ajutorul unei pompe peristaltice digitale, comandata din tabloul de automatizare echipat cu un PLC și interfață HMI. Se realizează un sistem recirculant, în care soluția încărcată cu poluant țintă este recirculata din rezervorul tampon RT, prin intermediul pompei peristaltice de recirculare Pr prin reactorul fotocatalitic R-UV și filtrul FI.

Se vor preleva probe din rezervorul tampon, la diferite intervale de timp, care se vor analizaseparat, în laborator.

Miopie DIY

Elementele de baza ale procesului 1. Monitorizarea funcționării reactorului se face prin intermediul senzorului de temperatura TAH și a senzorului de radiație UV: AT Reglajul intensități radiației, și, implicit a dozei de radiație UV se face prin controlul factorului de umplere al alimentarii ariei de LED-uri.

hipermetropie bates de exerciții viziunea umană conform tabelului

Controlul debitului recirculat se va face pe baza unui semnal 4…20 mA ,sau pe baza unei tensiuni de comanda 0…10 V, din automatul programabil PLC 3. Rezervorul tampon RT Este echipat cu un senzor de temperatura TAH-1 Modelul de laborator pentru evaluarea activității fotocatalitice a nanotuburilor de carbon se compune dintr-un ansamblu de echipamente electrice și hidraulice care au rolul colectării unor date experimentale privind degradarea unor compuși organici sintetici în prezența radiației din spectrul ultraviolet.

viziune în adolescență viziune minus ceea ce înseamnă

Instalația se compune din următoarele sub-ansamble și echipamente: Reactor UV.