Asistent de viziune


Conditii de participare : — diploma de scoala sanitara postliceala — 6 luni vechime in specialitate Tipul probelor de concurs: proba scrisa, interviu si proba practica operare PC Acte necesare pentru inscriere : — cerere de inscriere la concurs — originalul si copia actului de identitate asistent de viziune copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si indeplinirea conditiilor specifice si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari — certificatul de membru O.

Cererea de inscriere se pune la dispozitia canditatilor prin secretariatul comisiei de concurs compartimentul Personal din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt.

asistent de viziune

Candidatii depun la secretariatul comisiei dosarul pentru inscrierea la concurs pana la ora 15,30 a ultimei zile de inscriere Concursul va avea loc in data de Recoltarea produselor biologice si patologice; 2. Punctii, sondaje, spalaturi, clisme; 3. Administrarea medicamentelor; 4.

ÎNSCRIE-TE LA NEWSLETTER

Pregatirea bolnavilor pentru explorari radiologice; 5. Transfuzia de sange; 7. Exercitarea profesiei de asistent medical generalist; 8. Etica si deontologia in exercitarea profesiei de asistent medical generalist; 9. Prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale, colectarea si transportul deseurilor periculoase provenite din activitatea medicala; Cunostinte operare PC 1.

Locuri de munca Oradea Asistent-manager

Urgente medico — chirurgicale — Lucretia Titirca 2. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali — Lucretia Titirca 3.

asistent de viziune

Manual de ingrijiri speciale acordate pacientilor de asistentii medicali — L. Titirca 4.

ANUNT asistent medical principal (PL) la statia de Hemodializa

Legea nr. Ordonanta de urgenta nr.

asistent de viziune carte pentru viziune optică

Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si al moasei din Romania 7. Ordinul MS nr. Constantin Ciufencu, Dr. Elvira Sanziana Ciufencu Fisa postului.