Viziune de simulare. Misiune Viziune - Liceul de Informatică ”Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca


Împreună cu celelalte structuri de educație, instruire și cercetare din Serviciul Român de Informații, integrând nevoile de interes operațional și strategic ale acestora, CNMSI oferă mijloace pentru dezvoltarea optimă a interacțiunii practică — teorie și este angrenat în programele de pregătire a viitorilor ofițeri de informații și în cursurile de testare și perfecționare a cadrelor Serviciului.

viziune de simulare medic vizual îmbunătățit

Adoptarea acestui model a condus la activitatea Centrului de integrare în exercițiile de modelare și simulare perspective din diverse domenii conexe, precum sociologia, antropologia, psihologia și economia. Identificarea unor abordări descriptive, explicative sau predictive este însoțită de definirea unui suport analitic, matematico—informatic, care permite utilizarea mijloacelor specifice tehnologiei informației și comunicării.

viziune de simulare vedere la rozatoare

Modelarea bazată pe agenți inteligenți, analiza rețelelor sociale, teoria jocurilor și aplicațiile sale, acestea sunt doar câteva din mijloacele utilizate în cadrul Centrului pentru înțelegerea unei probleme de securitate. O direcție aparte de dezvoltare a Centrului este generată viziune de simulare activitatea în cadrul laboratorului de simulare în condiții de realitate virtuală tridimensională.

Misiune Misiunea noastră este de a asigura educarea și formarea celei mai importante resurse a Serviciului Român de Informaţii, angajații noștri, iar pe de altă parte de a genera și disemina cunoaștere științifică în domeniul intelligence și securitate naţională la nivelul societății românești și comunității de informații, securitate și apărare.

Laboratorul oferă o platformă tehnologică, software —hardware, pentru derularea unor scenarii în care participanții sunt introduși și evaluați într-un mediu virtual, care redă fidel contextul de manifestare a unei probleme de securitate.

În cadrul national și international al cercetării și dezvoltării, CNMSI susține construirea unui ecosistem de entități instituționale, academice, de afaceri în jurul tematicii modelării și simulării, cu proiecții în problematica securității naționale.

viziune de simulare exercițiu de vedere al liliecilor