Viziunea 9 ce este


viziunea 9 ce este

Mai multe inițiative emblematice ale strategiei Europa subliniază importanța standardizării voluntare de pe piețele de produse sau servicii pentru a asigura compatibilitatea și interoperabilitatea între produse și servicii, a promova dezvoltarea tehnologică și a sprijini inovarea. Comisia a lansat Strategia privind piața unică digitală   4 în care este evidențiat rolul standardizării și interoperabilității în crearea unei economii digitale europene cu un potențial de creștere pe termen lung.

Acesta stabilește un sistem prin care Comisia poate decide să identifice cele mai relevante și mai larg acceptate specificații tehnice TIC elaborate de organizații care nu sunt organizații de standardizare europene, internaționale sau naționale.

calendula cu deficiență de vedere optica lentile

Posibilitatea de a utiliza întreaga gamă de specificații tehnice TIC în momentul achiziționării de hardware, software și servicii de tehnologia informației va facilita interoperabilitatea, va contribui la evitarea blocajelor în administrațiile publice și va încuraja concurența în domeniul furnizării de soluții TIC interoperabile.

Conformitatea cu cerințele respective garantează autorităților publice că specificațiile tehnice TIC sunt stabilite în conformitate cu principiile de deschidere, echitate, obiectivitate și nediscriminare recunoscute de Organizația Mondială a Comerțului OMC în domeniul standardizării.

Cele 27 de profiluri sunt specificații detaliate elaborate de-a lungul unei perioade de 15 ani în cadrul comitetelor IHE care optimizează selectarea unor standarde bine stabilite care descriu diferitele niveluri de interoperabilitate de exemplu, comunicarea protocolurilor, niveluri de aplicare tehnice, sintactice, semantice cu scopul de a găsi soluții de interoperabilitate pentru schimbul sau accesul comun la date medicale.

cu viziune normală

Cele 27 de profiluri Viziunea 9 ce este ar trebui, prin urmare, să fie identificate ca specificații tehnice TIC eligibile pentru utilizarea ca referință în cadrul achizițiilor publice.

Articolul 2 Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

viziunea 9 ce este profilaxia vederii

Adoptată la Bruxelles, viziune cromatică iulie Pentru Comisie.