Studii de volum vizual. Prof. dr. Elena Abrudan


Anul 1 Tehnici de reprezentare plastică — bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual Cursul abordează problema compoziţiei prin prisma multitudinii de accepţiuni pe care această noţiune a dobândit-o în ¬decursul timpului şi în creaţia multor artişti, repere ale istoriei artei.

Empty section.

Aşadar nu se încearcă o definire a compoziţiei, ci o parcurgere liberă a mai multor puncte de vedere referitoare studii de volum vizual acest subiect.

Tehnici de reprezentare plastică — bazele culorii Se urmăreşte clarificarea termenilor specifici picturii: contrastul, armonia, modeleul şi modulaţia, intensitatea, saturaţia şi a potenţialului expresiv conţinut în aceste noţiuni. Abordarea şi înţelegerea termenilor de mai sus se face aplicând câte un concept — problema plastică unei teme de studiu.

Discipline

În aceste prime două semestre ale studiului culorii, temele au ca suport principal studiul după natura, spectrul abordărilor fiind larg, de la teme ce urmăresc redarea realului ton localla teme care presupun un nivel mai ridicat de interpretare rezolvarea unei teme într-o gamă minoră, sau în contrast de complementare de ex. Tehnici de reprezentare plastică — bazele desenului Disciplina are ca scop definirea noţiunii de desen privită în sens larg, ca formă a limbajului plastic ce se ocupa în primul rând cu reprezentarea bidimensională.

În cadrul cursului se urmăreşte în primul rând conştientizarea de către cursant a posibilităţilor şi limitelor tehnice şi conceptuale desenului.

 • Prof. dr. Elena Abrudan | Jurnalism și Media Digitală
 • Орел поглядел на .

Se subliniază legătura fundamentală dintre aspectele tehnice ale desenului şi partea conceptuală a disciplinei şi felul în care conjugarea celor două conduce la materializarea proiectelor, ideilor etc. Prelucrarea imaginii pe calculator Imaginea rasterizata și culoarea digitală. Uneltele programului, selecţii, pensule, vectoriale. Comezile programului, studii de volum vizual de imagine.

studii de volum vizual exerciții pentru îmbunătățirea vederii cu da

Ferestrele speciale ale instrumentelor, layere, canale. Machetarea unui portfoliu personal. Practică Activităţi ale studenţilor care merg în paralel cu studiul de la clasă cercetări extraşcolaredar care orbitează în jurul programei şcolare şi ajuta la împlinirea profesională prin intermediul educaţiei plastice.

Studii de licență

Tehnicile, tehnologia picturii de şevalet, cromatologie şi restaurare Cursul urmăreşte deprinderea dexterităţii conceperii unei imagini, raportate etapelor clasice definitorii din istoria artelor, cât şi a normelor tehnologice de dacă miopia axială progresează a acestora. Cursul de restaurare pune în practică criteriile ştiinţifice de reparare şi întreţinere a picturii pe diferite suporturi.

Anul 2 Studiul culorii pentru pictură Se urmăreşte trecerea de la problematica primului an de studiu orientat către studiul cu un caracter didactic-academicla o problematică concentrată asupra individualităţii şi sensibilităţii cursantului.

tehnică de îmbunătățire a vederii

Astfel, studentul va fi stimulat să încerce o abordarenoua a problemelor culorii dintr-o perspectivă superioară, concentrându-se asupra expresivităţii rezultatului. Temele de studiu scad în pondere în favoarea propunerilor individuale, studentul fiind îndemnat să îşi formuleze un demers propriu care va conduce la aplicarea unui program de studiu individual, aplicat problemelor specifice fiecărui demers în parte. Studiul desenului pentru pictură Se urmăreşte trecerea de la problematica anului doi de studiu, marcată prin abordarea tehnicilor de reprezentare bi şi tridimensionale, la un nivel superior de înţelegere a semnificaţiei desenului în cadrul picturii.

 1. Синий Доктор как раз сообщила Николь, что последнее решение Совета озадачило нового Верховного Оптимизатора, когда дверь в карточный зал отворилась и внутрь вошли трое людей, за которыми следовали Большой Блок и один из кирпичеголовых поменьше.
 2. Descărcați cărți despre oftalmologie în engleză
 3. Forta centrului vizual: Un studiu al compozitiei in artele vizuale - Rudolf Arnheim
 4. Vedere slabă tina karol
 5. Я, например, сомневаюсь в том, что жизнь на Земле в этот самый момент многим отличается от той, какой была бы, если бы Рама не посетил вашу Солнечную Николь наклонилась .
 6. Никки не было и четырех, когда я в последний раз видела .

Temele sunt constituite din propuneri şi proiecte personalestudii de volum vizual fiind îndemnat să i formuleze şi să urmărească un demers propriu care va conduce la aplicarea unui program de studiu individual, aplicat problemelor specifice fiecărui demers în parte. Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională Cursul reprezintă o etapă nouă în înţelegerea problemelor legate de relaţia bidimensional -tridimensional. Se urmăreşte depăşirea concepţiei convenţionale asupra desenului şi altor tehnici de reprezentare de ex.

Studii de etnologie romaneasca. Volumul II - Pamfil Biltiu, - 23,63 Lei - genesys4s.ro

Se vor dezvolta problemele plastice în raport atât cu temele de studiu desen, culoare, cât şi în raport cu propuneri personale ale cursanţilor. Compoziţia picturii Cursul propune variante de construcţie a imaginii raportate atât documentarii în domeniu, cât şi intenţiilor personale — conexiuni, analogii, inovaţii.

calendula pentru tratamentul vederii refacerea vederii cu laser pentru astigmatism

Anul 3 Practica — elaborarea lucrării de licenţă Conceperea, dezvoltarea şi finalizarea proiectului de diploma. Anul 1 Tehnici de reprezentare plastică — Bazele culorii Studiu după natura având ca suport: figură umană, obiecte diverse, forme naturale, morfologia animală, structuri spaţiale sau peisaj.

Vor fi parcurse noţiuni şi exerciţii cum ar fi contrastul complementarelor, contrastul de calitate, contrastul de simultaneitate sau raporturile cald-rece, lumina-umbra, vibrat-plat pe motive şi subiecte variate.

Prof. dr. Elena Abrudan

Asimilarea de către studenţi a modalităţilor tehnice specifice tehnicilor picturii în funcţie de materialele folosite tempera, acuarela, acrilic. Vor fi luate în discuţie şi aspecte specifice ale culorii legate de ilustraţie, de tehnicile tiparului sau de reprezentarea digitală.

Tehnici de reprezentare plastică — Bazele desenului Studiu după natura având ca suport: figură umană, obiecte diverse, studii de volum vizual naturale, morfologia animală, structuri spaţiale sau peisaj. Vor fi parcurse exerciţii de figurare pentru disciplinarea percepţiei şi punerea în evidenţă a formelor oferite studiului şi exerciţii de înţelegere şi descriere a ofertei vizibile.

Vor fi abordate problematici legate de figurarea liniara cu scopul înţelegerii construcţiei unei structuri complexe. Se va urmări dezvoltarea elementelor de limbaj specifice tehnicilor folosite şi a expresiei plastice, care, prin exerciţii graduale, va avea ca scop sublinierea expresiei formei figurate, prin contururi modulate, prin contraste regizate, prin deformări sau sublinieri ale unor trăsături, prin regia controlată a luminii etc.

Alte carti de la editura SAECULUM VIZUAL

Tehnici de reprezentare plastică — Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual Transmiterea noţiunilor fundamentale legate de compoziţie văzute prin prisma înţelegerii structurii abstracte a oricărui tip de imagine. Exerciţii compoziţionale cu forme primordiale linie, punct, pătrat, triunghi, cerc.

În semestrul al II-lea se va urmări aprofundarea noţiunilor legate de compoziţie văzute prin prisma înţelegerii structurii abstracte a oricărui tip de imagine.

Abordarea unor teme de compoziţie din perspectiva rezolvărilor şi propunerilor întâlnite în decursul istoriei artelor. Exerciţii compoziţionale în tehnici şi pe formate diverse.

Înţelegerea structurii şi construcţia modului de desfăşurare şi îmbinare a acestora, relaţia dintre formă, volum proporţie. De asemenea, un spaţiu important se acordă compoziţiei paginaţiei, plasării geografice pe suprafaţa de lucru, dialogului  volumetric între formele tridimensionale şi transpunerii formelor bidimensionale în volume 3D. O atenţie deosebită se acordă relaţiei dintre formă şi culoare precum şi studiul tipurilor de tehnici de colorare şi reprezentare în funcţie de materialul folosit, specific specializării design. Aplicaţii directe ale tipurilor de contraste cromatice, a regulilor de colorare, a psihologiei culorii în designul de produs, de ambient exterior respective interior şi în designul grafic. Aplicarea observaţiilor asupra acestor structuri în cadrul proiectelor de structuri artificiale cu scopuri tematice bine definite, respectiv aplicaţiile în echipartiţiile plane sau spaţiale au o mare importanţă în dezvoltarea simţului proporţiilor, a relaţiilor de determinare, a rezistenţei materialelor prin formă şi îmbinare, a eficienţei constructive, coerenţei şi sintezei în proiectarea de produs industrial de serie.

Tehnici de reprezentare plastică — Bazele modelajului Studiu după natura având ca suport: figură umană, formele geometrice sau naturale, morfologia animală, structurile spaţiale. Vor fi parcurse exerciţii de figurare pentru disciplinarea percepţiei, şi punerea în evidenţă a formelor oferite studiului prin exerciţii de înţelegere şi redare a volumelor.

Tehnicile gravurii Se urmăreşte prin figurarea formelor o diversificare a texturilor şi structurilor specifice tehnicilor gravurii şi o acomodare cu principiile de bază ale celor trei forme tradiţionale de imprimare: în plan, în adâncime, în înălţime.

Imprimarea în acelaşi plan — tehnică folosită: monotipia.

STUDENT ASE

Imprimarea în sec — tehnică folosită: cologravura colografia. Imprimarea în adâncime gravură în adâncime — suprafaţa activă se afla în adâncimea cavităţilor create pe suprafaţa plăcii de bază prin lipirea diferitelor materiale — tehnică folosită: cologravura.

 • Acest produs se afla pe stoc si poate fi plasat la curier in 1 zi lucratoare.
 • Sergiu Bălan, Artă şi dialectică în viziunea lui Alexandru Surdu, în vol.
 • Departamentul de Filosofie și Științe Socioumane - Studii în volume colective

Imprimarea în înălţime — tehnică folosită: cologravura. Prelucrarea imaginii pe calculator Disciplina îşi propune să familiarizeze studenţii cu posibilităţile de procesare a textului şi de prelucrare a imaginii pe computer, cu asimilarea şi manevrarea principalelor programe, în special a celor grafice. Predarea noţiunilor de bază, asimilarea programelor de prelucrare a imaginii, exerciţii de machetare a paginii.

În egală măsură manevrarea conştientă a literei ca element plastic în câmp, exerciţii de folosire a diferitelor fonturi şi corpuri de literă cu virtuţi plastice. Crochiuri opţional Dobândirea noţiunilor legate de reprezentarea prin desen a figurii umane având un rol important în fundamentarea bazelor alfabetului plastic.

Tehnici de reprezentare plastică – bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual

Studiu după natura având ca suport figură umană în diferite ipostaze. Înţelegerea proporţiilor şi a morfologiei corpului uman. Exerciţii de reprezentare liniara, picturala sau sculpturala. Anul 2 Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională Cursul propune aprofundarea problematicilor legate de reprezentarea plastică precum şi a modalităţilor de abordare din punct de vedere compoziţional a imaginii.

Exerciţii de rezolvare compoziţională a unor teme prin mijloace şi tehnici cât mai variate.

Aprofundarea cunoştiinţelor legate de tehnicile desenului şi ale culorii. Noţiuni legate de naraţiunea vizuală.