Materiale pentru dezvoltarea viziunii conform montessori


Dezvoltarea naturală Educaţia este cea care trebuie să urmărească natura umană şi să ajute copilul să îşi atingă potenţialul maxim. La baza filozofiei noastre educaţionale stă teoria conform căreia educatorul este cel care trebuie să studieze natura umană şi să se supuna ei.

Un bun educator este cel interesat de cultivarea şi creşterea potenţialului uman la cele mai înalte cote. Orice copil se dezvoltă şi creşte după un anumit program interior,  ştiut numai de el, ascuns de privirile exterioare, cu o forţă lăuntrică ce nu poate fi oprită, învinsă sau grăbită de cineva din exterior. Nimic nu poate împinge copilul să treacă la un altfel de program,  decât la cel pentru care este el pregătit.

Respectarea acestor criterii face diferența între ofertele educaționale ale diverselor instituții de învățământ și asigură nivelul de calitate al grădiniței sau școlii, precum și gradul în care este utilizată metoda Montessori Astfel, în Monterra activitatea didactică se desfășoară zilnic într-un mediu organizat și structurat în conformitate cu aceste norme ce respectă principiile pedagogice trasate de Maria Montessori: Grupa de copii În mediul Montessori clasele sunt formate din copii de vârste diferite, acestea acoperind un interval de trei ani gupe de ani, ani, ani etc.

În primul plan al dezvoltării anicopilul, în formarea sa, este ajutat de perioadele senzitive şi de mintea absorbantă. Perioadele senzitive sunt ferestre către oportunităţi şi reprezintă acel interval optim, dar limitat în timp, în care copilul este în mod special sensibil la un anumit tip de stimuli care sunt esenţiali pentru dezvoltarea sa.

Când aceste ferestre s-au închis, învăţarea în acea direcţie este mult mai dificilă şi necesită un efort mai mare.

materiale pentru dezvoltarea viziunii conform montessori

Dacă educatorul şi familia ştiu să observe apariţia perioadelor senzitive, să  hrănească  corespunzător psihicul copilului şi să găseasca cei mai potriviţi stimuli, atunci gândirea copiilor noştri evoluează şi se dezvoltă optim. Dacă ratăm această fereastră a minţii, această apetenţă a gândirii pentru înţelegerea unui fapt de viaţă sau achiziţia unei competenţe, atunci şansele de recuperare sunt mai mici.

Pentru fiecare vârstă, există, din punct de vedere cognitiv, un stimul ideal care ar dezvolta la maxim potenţialul deschis şi pregătit de creierul copilului la un moment dat. De exemplu, controlul emoţional şi ataşamentul social se dezvoltă între 10 şi 18 luni, dezvoltarea limbajului începe încă din momentul naşterii până spre 5,5 ani.

materiale pentru dezvoltarea viziunii conform montessori

Baza pentru gândirea matematică şi logică se stabileşte între 1 şi 4 ani. Perioada senzitivă pentru ordine apare la aproximativ 6 luni şi merge până în jurul vârstei de 3,5 ani.

Perioada senzitivă pentru relaţii sociale apare în jurul vârstei de 4 ani. Copiii între 3 şi 10 ani accesează cel mai uşor un instrument muzical. Dezvoltarea atenţiei, a voinţei,  a interesului, a plăcerii de a afla şi de a experimenta sunt cele mai preţioase achiziţii la vârsta grădiniţei.

Educatorii au nevoie de instruire, pentru că nu logica noastră poate rezolva aceste probleme. Trebuie să ştim cum se dezvoltă copiii şi să renunţăm la toate ideile preconcepute.

Misiune, valori și metoda Montessori – genesys4s.ro

Este nevoie de mult tact şi delicateţe pentru a urma mintea unui copil între trei şi şase ani, lucruri pe care adulţii rareori le posedă. Din fericire, copilul învaţă mai mult din mediul său înconjurător decât de la  noi, dar avem nevoie de intuiţie psihologică pentru a-l ajuta cât de mult putem. Apar modificări atât de ordin fizic cât şi intelectual. Este o perioadă de creştere neînsoţită de schimbări majore.

Copiii încep să-şi pună alte întrebări, apare o nouă putere pe care copilul o deţine —raţiunea. Începând din acest moment copilul va trebui să facă un efort pentru a învăţa. Va învăţa în mod conştient. Copilul va fi foarte interesat să îşi folosească raţiunea. Începe viziune și antioxidanți dezvolte interes pentru ştiinţe, pentru experimente, pentru rezolvarea anumitor tipuri de probleme.

O altă putere care apare acum este imaginaţia. În acest plan de dezvoltare, ani copiii au nevoie să fie cu prietenii lor, să lucreze împreună cu cineva, să vorbească, să comunice tot timpul despre orice.

materiale pentru dezvoltarea viziunii conform montessori

Copilul devine extrovertit, nu mai este interesat ca până acum de familia sa. Îi place să exploreze în grupuri mai mari şi în exterior,  departe de casă. Nu mai are nevoie atât de mare de siguranţa familiei. Are nevoie să îşi dezvolte hobby-uri diverse. Îi place să încerce lucruri noi şi diverse, chiar ar putea da impresia că este nehotărât.

Caută eroimodele, în lumea exterioară.

  1. Elemente fundamentale Motivația intrinsecă Dezvoltarea emoţională şi socială a copilului constituie un aspect cheie în educaţia Montessori.
  2. Metoda Montessori – o metodă alternativă de învățămînt
  3. Introducere Educaţia Montessori urmăreşte un scop ambiţios: să ajute la dezvoltarea copilului într-o fiinţă umană adultă completă, confortabilă cu sine, cu societatea şi cu umanitatea în ansamblul ei.

Inteligenţa copilului se îndreaptă spre nivelul abstract. Imaginaţia sa lucrează pentru a face abstractizări şi a ajunge la o concluzie.

Este interesat de a lua decizii, a face raţionamente. Memoria sa este foarte bună. Lumea şi elementele ei încep să-l preocupe. Este o perioadă de acumulări multiple şi creşteri evidente.

tehnici de tratament al vederii miopia este ereditară

Mediul şcolar trebuie să fie încă bogat în materiale şi activităţi concrete. Activitatea concretă îi dă posibilitatea să-şi concentreze atenţia. La această vârstă copilul este un cercetător foarte energic. Îl interesează care este rolul lui în lume.

Dezvoltarea socială

El devine parte dintr-un şir lung de evenimente care formează istoria omenirii. Prin studiul diferitelor materii îşi dă seama că totul are un rol anume.

Copilul începe să se gândească ce şi-ar dori să devină. Are nevoie să aibă încredere în propriile sale cunoştinţe. Copilul îşi extinde mediul social şi acest lucru îl va ajuta să funcţioneze din ce în ce mai mult independent intelectual. Este o  perioadă de testare morală, de punere la îndoială a regulilor. Copilul începe să judece acţiunile celorlalţi. Se stabileşte conceptul de justiţie. Copiii vor să-şi aleagă un lider, să-şi facă vederea deteriorează picăturile reguli, să creeze o viziunea 4 este rea sau. Încep materiale pentru dezvoltarea viziunii conform montessori dezvolte un cod etic, au foarte multe dileme.

Copilul acum îşi formează propriul cod etic, pe care îl va deţine toată viaţa. Mediul de învăţare pentru copiii aflaţi la această vârstă trebuie să fie foarte diferit de primul. Copilul intră într-o perioadă nouă a vieții sale; acest copil creativ, plin de imaginație, prietenos, are nevoie de un mediu pregătit și de un traseu vast și variat de studiu, care să spijine independența și potențialul care încep să înflorească acum.

Un loc în care ei simt toate emoţiile umane: iubirea, tristeţea, gelozia, bucuria, frica, un loc unde ei se descoperă pe laturi noi ale fiinţei umane: sexualitatea, competitivitatea, prietenia, îndrăgostirea. Pentru extrem de puţini copii, şcoala reprezintă locul în care ei îşi clădesc viitorul professional.

Ea este însăşi aventura evoluţiei omenirii.

Category Archives: Metoda Montessori

Copiii trebuie însufleţiţi şi inspiraţi să facă paşi către cunoaştere, nu împinşi şi ţinuţi de mână autoritar. Orele de şcoală  trebuie presărate cu surprize, încântare, strigăte de izbândă. Profesorul este doar scânteia care aprinde focul. De incendiu se ocupă dorinţa nestăvilită a celui care caută şi în sufletul materiale pentru dezvoltarea viziunii conform montessori s-a aprins licărul dorinţei de a şti mai mult.

Copilul este cel care caută, creează, testează, colecţionează  experienţe. Copiii trebuie să îşi  dorească să caute singuri informaţia, să pună neobosit întrebări şi să nu se mulţumească cu autoritatea  academică a profesorului.

Școala „Victor Vâlcovici”, Galați

Copilul trebuie conştientizat că mintea lui are aripi, că poate face orice atâta timp cât îşi  doreşte cu adevărat, că eşecul este parte a învăţării, iar greşeala este o cale de a ajunge mai departe.

Profesorul este dator să respecte greşeala copilului, deoarece copilul aşa învaţă, şi să cultive o atitudine prietenoasă faţă de greşeală, pentru că ea ne ajută şi ne indică unde trebuie să lucrăm mai mult. Fiecare greşeală este o oportunitate de a învăţa. Ca să poată învăţa cu plăcere, copilul trebuie să fie parte activă a procesului de învăţare, să fie provocat, să inoveze, să ia decizii, să comunice, să fie flexibil şi rezistent la frustrare.

Nu credem în exersarea memoriei prin recitarea de poezii, ci într-o exprimare coerentă şi expresivă.