Vederea marinarilor, Misiune umanitară în vederea sprijinirii unor marinari blocati pe Dunăre.


Repatrierea ultimilor 2 marinari români aflaţi pe nava RM Pioneer | Ministry of Foreign Affairs

Categoriile de salariați prevăzute în primul paragraf sunt enumerate în anexă. Această exceptare va fi reanalizată în cazul unei evoluții în structurile locurilor de muncă din această regiune.

vederea marinarilor cele mai bune tehnici pentru îmbunătățirea vederii

D — Dreptul național Articolul 29 din Legea nr. II — Situația de fapt Intimații din procedura principală, cu reședința în Rezultatele testelor oculare, au fost angajați la 14 iulie în acest stat membru de o societate vederea marinarilor cărei sediu social se afla pe teritoriul unei țări terțe, statut pe care îl avea Malta la acel moment, pentru a lucra la bordul unei nave de croazieră, care se afla în proprietatea respectivei societăți, sub pavilion maltez.

scăpând de miopie

Contractele aveau ca obiect închirierea navei pentru perioada sezonului estival Acestea prevedeau că legislația aplicabilă era cea malteză, ca legislație a statului de pavilion al navei. Din cauza instituirii mai multor sechestre, nava a fost oprită în portul Pireu și a fost reținută până la 7 iuniedată la care a fost scoasă la licitație.

Totuși, funcționarul desemnat nu a înscris creanțele lor în tabloul corespunzător, deoarece a considerat că acestea nu sunt creanțe privilegiate potrivit legii malteze. Totodată, marinarii menționați vederea marinarilor sesizat Monomeles Protodikeio Pireos Tribunalul de Mare Instanță în complet vederea marinarilor judecător unic din Pireu cu soluționarea acestei chestiuni. Instanța menționată a admis acțiunea și a decis că aceștia aveau dreptul la sumele corespunzătoare, precum și la dobânzi legale începând de la 16 decembrie Instanța a considerat, de asemenea, că pavilionul navei era un pavilion de complezență.

În consecință, Dioikitiko Vederea marinarilor Athinon a concluzionat că statul elen trebuia să achite creanțele salariale intimaților din procedura principală.

Alegeri locale 2020

Guvernul elen a introdus recurs în fața Symvoulio tis Epikrateias Consiliul de Stat. Symvoulio tis Epikrateias, apreciind că motivele invocate de guvernul elen în recursul său ridică probleme de interpretare cu privire la dreptul Uniunii, care impun pronunțarea unei hotărâri de către Curte, adresează prezentele întrebări preliminare.

  1. Caracteristicile tabelului cu deficiențe de vedere
  2. Repatrierea unui grup de trei marinari români | Ministry of Foreign Affairs
  3. Probleme în centrele de oftalmologie
  4. marinarilor - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  5. a marinarilor - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  6. Pierdut din vedere după operația de cataractă

Argumentele părților Au intervenit în procedură și au prezentat observații scrise guvernul elen, guvernul italian și Comisia. A — Cu privire la prima întrebare preliminară În ceea ce privește prevederile CNUDM, lipsa de relevanță a acestora rezultă din faptul că, indiferent de regula prevăzută la articolul 94 din aceasta, conform articolelor și , navele sunt plasate sub suveranitatea statului în portul căruia se află acestea și, în plus, principiile privind pavilionul și statul de port sunt independente de locul în care se află sediul societății proprietare a navei.

In the evening, takes place an impressive withdrawal of the sailorswhich carry torches.

În sfârșit, guvernul elen consideră că o interpretare diferită ar presupune ca autoritățile de garantare din cadrul statelor membre să fie nevoite să achite creanțele salariale ale resortisanților statelor terțe angajați pe o navă aflată sub pavilionul unor state terțe. Guvernul italian împărtășește opinia guvernului elen. În sfârșit, vederea marinarilor guvernului italian, acordarea unei garanții în lipsa unei contraprestații, sub forma unui avantaj comun, ar implica un risc pentru capacitatea financiară a statelor membre.

B — Cu privire la a doua întrebare preliminară În opinia Comisiei, articolul 29 din Legea nr.

Traducere "marinarilor" în engleză

V — Analiză A — Cu privire la prima întrebare preliminară Acest obiectiv de protecție restaurarea viziunii ramn află, în mod evident, în legătură cu raportul juridic dintre lucrător și angajator, cu alte cuvinte, cu contractul de muncă, însă nu vizează disciplina, reglementarea și regimul contractului respectiv, altfel spus, elementele care reprezintă obiectul specific al contractului de muncă, a cărui reglementare revine, în prezenta cauză și în conformitate cu Convenția de la Roma, legislației malteze.

Prin urmare, nu este vorba despre o jurisdicție exclusivă aplicabilă în orice situație. În mod cert, este vorba despre o competență care nu este limitată vederea marinarilor, însă ar fi excesiv să se deducă din aceasta că statul de pavilion are, în orice caz, o jurisdicție exclusivă cu privire la totalitatea raporturilor de muncă și, în orice caz și dincolo de ele, competența de a oferi protecție de drept public lucrătorilor în cazul insolvabilității angajatorului.

MIOPIA SAU VEDEREA NECLARĂ

Situația în litigiu din procedura principală se încadrează perfect în această ipoteză, întrucât societatea care a angajat marinarii a fost declarată în stare de faliment de către o instanță elenă, conform legislației elene.

Odată dovedit și stabilit cu certitudine faptul că angajatorul insolvabil avea sediul efectiv în Grecia, se poate susține vederea marinarilor, potrivit interpretării Dioikitiko Efeteio Athinon, revenea în sarcina statului elen să se asigure că respectivul angajator îndeplinește obligațiile specifice angajatorilor stabiliți în mod formal și efectiv în Grecia, printre care se află și obligația de a contribui la finanțarea instituției de garantare.

Potrivit instanței de trimitere, legislația națională în discuție se limitează la garantarea plății, pentru o perioadă maximă de trei luni, a retribuțiilor și a indemnizațiilor de bază prevăzute în contracte în favoarea marinarilor greci încadrați la bordul unei nave sub pavilion elen sau al unei nave străine care face obiectul unei convenții încheiate cu NAT, în cazul în care lucrătorii vederea marinarilor au fost abandonați în străinătate.

vederea marinarilor

Prin urmare, este vorba despre excluderi care depind în orice caz și în mod exclusiv de criteriul privind categoria de lucrători și sub nicio formă de circumstanțele în care a avut loc neplata creanțelor salariale ca urmare a insolvabilității angajatorului.

Prin urmare și ca o a doua concluzie intermediară, propunem Curții să răspundă la cea de a doua întrebare în sensul că indemnizația prevăzută la articolul 29 din Legea nr. VI — Concluzie