Materiale didactice pentru dezvoltarea viziunii


viziunea a scăzut la 0 6

Obiectivul general al proiectului este de a creşte accesul la un învăţământ de calitate prin intermediul unor demersuri educaţionale inter- şi transdisciplinare orientate către dezvoltarea competenţelor solicitate de societatea modernă şi prin optimizarea procesului educaţional prin utilizarea TIC, inclusiv tehnologiile materiale didactice pentru dezvoltarea viziunii. Scopul proiectului este orientarea procesului educaţional la nivel de liceu în concordanţă cu competenţele solicitate de societatea cunoaşterii şi potrivit cerinţelor procesului Lisabona.

materiale didactice pentru dezvoltarea viziunii

În picături skulachev pentru vedere unui interes mereu în creştere faţă de noile abordări şi metodologii ale educaţiei, proiectul vizează problematica vastă a educaţiei integrate, constituind un demers practic în vederea dezvoltării curriculumului din perspectiva interdisciplinarităţii, pentru ca dezvoltarea personală si socială a copilului prin educaţie să se producă într-un context integrat, transdisciplinar.

În cadrul proiectului, într-o primă etapă, va fi dezvoltat curriculumul transdisciplinar şi conţinutul teoretic aferent pentru domeniile ştiintific şi umanist, aferent nivelului liceal, inclusiv un Ghid Metodologic de aplicare la clasă a curriculumului transdisciplinar.

materiale didactice pentru dezvoltarea viziunii totul despre glaucom vizual

Curriculumul transdisciplinar va fi aplicat concret prin folosirea proiectului ca metodă didactică interactivă, cu rol instructiv — educativ. Proiectul va aduce ca element de noutate utilizarea tehnologiei multi-touch în dezvoltarea şi implementarea proiectelor didactice transdisciplinare, reprezintând o schimbare fundamentală a modului în care interactionăm cu continutul digital. Pe termen lung, proiectul va genera o serie de efecte pozitive precum stimularea şi dezvoltarea multilaterală a personalităţii în curs de formare a elevilor inclusiv aptitudinile acestora de comunicare şi lucru în echipă, gândirea creativă, gradul de adaptare la situaţii diferite, de dezvoltare a capacităţii de investigare şi de valorizare a propriei experienţe, alfabetizarea digitală a beneficiarilor proiectului, formarea de capacităţii de învăţare de-a lungul întregii vieţi, precum şi de integrare socială armonioasă, inclusiv sporirea şanselor de a urma cursuri de învăţare ulterioare care să faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă.

materiale didactice pentru dezvoltarea viziunii

Interes general.