Unde trimit să slujească cu vederea slabă, Dac-ai vedea o femeie dezgolindu-și în biserică sânul, ai alunga-o din lăcașul sfânt?


Pentru rugãciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieste sufletele noastre. Condacele si Icoasele Condacul 1: Pe Mãrturisitorii cei alesi ai lui Hristos, podoaba Bisericii noastre, pe cei ce în temnitã chinuri si batjocuri au rãbdat, ostasii cei adevãrati ai Domnului care cu puterea Crucii pe slujitorii satanei au rusinat si în ceruri se roagã pentru noi, cu dorire sã îi lãudãm zicând: Bucurati-vã, Sfintilor Mãrturisitori, care în temnitã Golgota neamului românesc ati suit!

Icosul 1: De la icoanã si de la altar ati pornit, Sfintilor Mãrturisitori, sã apãrati dreapta-credintã si neamul românesc de urgia ce venea dinspre Rãsãrit, si nici prigoana, nici temnita nu v-au îngrozit, ci cu tãrie ati stat împotriva uneltirilor satanei, pentru care bucurându-ne vã lãudãm zicând: Bucurati-vã, suflete curate de crin.

Bucurati-vã, cã pe acestea nu le-a întinat nici un chin.

De dragul sau, ne reînnoim angajamentul fata de viziunea si de obiectivele Miscarii Lausanne. Aceasta înseamna doua lucruri: În primul rând, ramânem dedicati responsabilitatii de a-l marturisi în toata lumea pe Isus Cristos si întreaga sa învatatura.

Bucurati-vã, cã robia neamului ati voit a o frânge. Bucurati-vã, cã pãmântul tãrii l-ati temeluit cu sânge. Bucurati-vã, cã vrãjmasii lui Hristos v-au prigonit.

Bucurati-vã cã vânzãtorii de neam v-au lovit. Bucurati-vã, cã zdrobiti fiind, iarãsi v-ati ridicat. Bucurati-vã, cã gândul la mortii vostri putere v-a dat.

Bucurati-vã, cã viata v-a fost rugã si plâns.

Dac-ai vedea o femeie dezgolindu-și în biserică sânul, ai alunga-o din lăcașul sfânt?

Bucurati-vã, cã ardere de tot v-ati adus. Bucurati-vã, cã darul Arhanghelului v-a umbrit. Bucurati-vã, cãci cu puterea cinstitei Cruci ati biruit.

Exerciții pentru ochi. Interviu cu medicul oftalmolog Vera Chiriac

Bucurati-vã, Sfintilor Mãrturisitori, care în temnitã Golgota neamului românesc ati suit! Condacul al 2-lea: Fiara rosie cu mânie s-a pornit împotriva Bisericii lui Hristos si lumea întreagã s-a îngrozit de cumplitele nelegiuiri: cã icoanele au fost cãlcate în picioare, moastele sfintilor batjocorite, preotii ucisi si multime de biserici dãrâmate; iar voi, Sfintilor, nevoind a ne lãsa nouã o tarã fãrã altare si cruci, v-ati împotrivit cu bãrbãtie celor rãu-credinciosi, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea: Se clãtina asezarea crestinã a lumii si puterile întunericului cumplit spumegau, iar ostasii lui Hristos cu inimã viteazã, nesuferind unele ca acestea, au pornit grabnic spre Spania însângeratã unde moarte de martiri cu bucurie au primit; iar voi, Sfintilor, legãmânt ati fãcut pe mormântul lor sã duceti lupta cea bunã unde trimit să slujească cu vederea slabă izbãvirea neamului, pentru care cu multumire grãim: Bucurati-vã, apãrãtori ai neamului românesc.

nașterea cu vedere 10 echipament medical pentru oftalmologie

Bucurati-vã, fii vrednici ai pãmântului strãmosesc. Bucurati-vã, cã doi tineri pildã vie v-au dat.

Angajamentul De La Cape Town – Mărturisirea de credinţă şi Apelul la acţiune

Bucurati-vã, cã la moarte fericiti au plecat. Bucurati-vã, cã la mormântul lor legãmânt ati rostit.

Să nu întârzii! Să vii mereu la aceeaşi oră! Dacă voi şti că vii la ora patru, încă de pe la trei voi fi fericită. Avem nevoie de rituri Chiar aşa de neînţeles şi de traumatizant a fost acel ritual de lepădare?

Bucurati-vã, cã-n sãrãcie a vietui ati fãgãduit. Bucurati-vã, cã de bucuriile pãmântesti v-ati lepãdat.

DE DRAGUL LUMII CAREIA ÎI SLUJIM: CHEMAREA LA ACTIUNE DE LA CAPE TOWN

Bucurati-vã, cã tara s-o slujiti v-ati legat. Bucurati-vã, cã munti de suferintã ati strãbãtut.

cum se măsoară hipermetropia acuitate vizuală vitamina a

Bucurati-vã, cã tinerete cei mai multi n-ati avut. Bucurati-vã cã neamul prin voi s-a împlinit.

Luca ,Ioan RMNN - Despre făţărnicie, frica de oameni, - Bible Gateway

Bucurati-vã, hipermetropie 7 ani durerea voastrã însutit a rodit. Icosul al 3-lea: Tiranul cel ucigas si nelegiuita evreicã, nesuferind a vedea sufletele voastre curate arzând de dragoste pentru credintã si neam, diavoleascã poruncã au dat sã fiti noaptea dusi în pãdure si sugrumati, apoi ciuruiti de gloante, aruncati într-o groapã, arsi cu vitriol si acoperiti cu lespezi grele de piatrã, dar nici mormântul, nici moartea nu v-au tinut, ci la Viata cea adevãratã v-ati mutat, pentru care auziti de la noi unele ca acestea: Bucurati-vã, lacrimi pe obrazul tãrii vãrsate.

Bucurati-vã, suflete greu încercate. Bucurati-vã, cã ati stiut cã la moarte plecati.

Bucurati-vã, cã senini v-ati despãrtit de ceilalti. Bucurati-vã, cã-n întunecata pãdure v-au dus.

ce medicamente pentru îmbunătățirea vederii ajută Osteopatia vindecă vederea?

Bucurati-vã, cã picioarele în lanturi v-au pus. Bucurati-vã, cã frânghii dupã gât v-au întins. Bucurati-vã, cã miseleste pe toti v-au ucis.