Viziune câte litere și sunete


Caiet de lucru pentru clasa a VI-a reprezintă un instrument de lucru foarte util, atât în activitatea de la clasă, cât şi în cadrul pregătirii individuale.

De asemenea, profesorii de limba şi literatura română pot găsi resurse importante pentru orele de gramatică, dar şi repere sugestive pentru realizarea evaluării curente.

Caietul are o structură unitară, fiecare capitol fiind compus dintr-o succintă, dar relevantă parte teoretică şi dintr-o viziune câte litere și sunete de exerciţii complexe, diversificate, al căror scop este acela de a actualiza cunoştinţele dobândite şi de a-i familiariza pe elevi cu noţiunile recent asimilate. Formularea itemilor este în conformitate cu programa şcolară şi urmăreşte verificarea elementelor noi prin mijloace diverse: exerciţii de analiză, itemi cu răspuns scurt, itemi-pereche sau compuneri gramaticale.

Elevii au astfel posibilitatea de a exersa şi de a aprofunda noile cunoştinţe într-un mod activ, plăcut şi diversificat, acest lucru contribuind la atingerea performanţei.

  1. Viziunea 5 vindeca
  2. Baieti pentru vedere

Coerenţa şi omogenitatea materialelor propuse sunt alte avantaje ale auxiliarului. Capitolele încep cu exerciţii de reamintire a noţiunilor de bază şi continuă cu repere teoretice şi exerciţii astfel concepute încât să aibă grade de dificultate diferite.

Sperăm să vă bucuraţi de o experienţă plăcută şi, în acelaşi timp, utilă rezolvând exerciţiile propuse şi suntem convinse, dragi elevi, că succesul la examenele care vă aşteaptă va fi unul garantat! Autoarele I. Fonetica este partea gramaticii care se ocupă cu studiul sunetelor unei limbi. Cuvântul este caracterizat de formă înveliş sonor şi sens.

Cuvintele monosilabice sunt alcătuite dintr-o singură silabă car, var, sar. Cuvintele plurisilabice sunt alcătuite din mai multe silabe pri-mă-va-ră, cân-tec, ci-tesc. Diftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi o semivocală aflate în aceeaşi silabă mi-oa-ră, vi-oa-ie.

ce este viziunea minus sau plus

Triftongul reprezintă grupul alcătuit dintr-o vocală şi două semivocale aflate în aceeaşi silabă vo-iai, le-oai-că. Hiatul este reprezentat de două vocale alăturate aflate în silabe diferite zo-o-lo-gi-e, a-er. Litera reprezintă semnul grafic al unui sunet. Sunetul reprezintă forma sonoră a unei litere.

Nu întotdeauna numărul literelor şi cel al sunetelor dintr-un cuvânt corespund. Exemplu: cânt 4 litere, 4 sunete ; exerciţiu 9 litere, 8 sunetechem 4 litere, 3 sunete. Rescrie cuvintele care conţin diftong, triftong şi hiat din următoarele: moşneag, topeai, cereai, floare, pion, biologie, furios, vioare, candoare, vedea, cerea, spion, întoarce, ploaie, ideal, dulău, vioi, câine, hiat, leoarcă.

Citeşte următoarele cuvinte şi completează tabelul de mai jos: bibliotecă, benefic, car, carte, dar, darnic, efervescent, figură, fag, generos, general, haină, horă, imprimantă, nai, mai, orb, ochelari, veveriţă, zmeu.

creierul și vederea percep miopie 8 ani

Cuvinte monosemantice Cuvinte polisemantice 5 I. Alcătuieşte trei enunţuri în care să foloseşti cuvinte care conţin diftong, triftong şi hiat. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde cerinţelor următoare: E călătoare!

A ieşit din muşuroi furnica şi-a pornit, cum face în fiecare dimineaţă, a pornit să vadă lumea… Ea ştia că ochii duc şi mintea întoarce; că, văzând multe, ştii destule şi ai de unde da şi la alţii. Şi ce fericire să călătoreşti dimineaţa, în revărsatul zorilor, când iarba e proaspătă sub rouă, aerul jilav viziune câte litere și sunete răcoare, şi când pe cer se prelinge lumina ca o undă de aur.

Trebuie să ne salutăm reciproc. Și este frumos să stai la mese. Actualizarea cunoștințelor de bază. Pe tablă, cuvinte: Vorbire, propoziție, oral, matematică, scris, cuvânt, sunet, literă. La: Ce vedem pe tablă?

Ş-apoi dimineaţa priveşti altfel lumea, altfel o judeci; gândurile nu-ţi sunt spulberate, ci se limpezesc, tihnite, din prisos. De aceea furnica se scoală cu noaptea în cap şi porneşte la drum.

Emil Gârleanu, Călătoare a. Transcrie primele două cuvinte care conţin diftong şi primul cuvânt care conţine hiat. Identifică un cuvânt care este alcătuit doar dintr-un diftong. Identifică două cuvinte monosilabice şi două cuvinte plurisilabice.

Încercuieşte varianta corectă!

O literă poate nota un sunet Casă, soare, gară 2. Un grup de două sau mai multe litere poate reda un singur sunet. Grupurile ce,ci, ge, gi notează: 2 sunete - când nu există altă vocală  în silabă cinste - 6 litere și 6sunete 1 sunet - când există altă vocală în silabă ceas - 4 litre, 3 sunete 2. Grupurile de sunete  che, chi, ghe, ghi notează : 2 sunete: când nu există altă vocală în silabă chem - 4 litere, 3 sunete 1 sunet : cand există altă vocală în silabă gheață - 6 litere, 4 sunete 3.

O consoană între două vocale trece la a doua silabă. De exemplu: ca-să, va-ză. Două consoane între două vocale trec în silabe diferite.

De exemplu: gean-tă, cân-ta. Excepţie: dacă prima consoană este b, c, d, f, g, h, p, t, v, iar a doua consoană este l sau r, ambele consoane trec boli de vedere și prevenire silaba a doua.

poate pancreasul să afecteze vederea

De exemplu: bi-bli-o-te-că. Trei consoane între două vocale se despart după prima consoană. De exemplu: con-struc-tor, fil-tra. Excepţie: În cazul grupurilor lpt, mpt, ncş, nct, ncţ, ndv, rct, rtf, stm, despărţirea se face după a doua consoană. De exemplu: func-ţi-o-na.

Ce litere sunt vocale în rusă. Litere vocale și sunete vocale (reducere slabă și puternică)

Două vocale alăturate stau în silabe diferite. De exemplu: a-er, că-u-ta. Observaţie: Semivocalele stau în aceeaşi silabă cu vocala cu care se rostesc împreună. Atenţie la diftongi şi triftongi!

Completează spaţiile libere cu informaţiile potrivite: a. Încercuieşte varianta corectă de răspuns: a. Identifică, în textele de mai jos, cuvintele care conţin diftong, triftong, hiat, completând tabelul următor: a. Fără îndoială că nimeni n-a uitat îngrozitoarea vijelie dezlănţuită la mijlocul echinocţiului din acel an, dinspre nord-est, şi în timpul căreia barometrul a scăzut până la milimetri. Uraganul a bântuit fără întrerupere de la 18 până la 26 martie.

A pricinuit pagube deosebit de mari în America, Europa şi Asia, pe o zonă de 1 mile, ce străbătea oblic Ecuatorul, întinzându-se de la a a paralelă nordică până la a a paralelă sudică. Oraşe dărâmate, păduri dezrădăcinate, ţărmuri pustiite de munţi de apă, care se năpusteau ca puhoaiele în timpul fluxului, sute de vapoare aruncate la mal, aşa cum anunţa agenţia Veritas, regiuni întregi devastate de trombele care sfărâmau totul în calea lor, mii de oameni ucişi pe uscat sau înghiţiţi de mare; acestea au fost semnele lăsate de îngrozitorul uragan.

A depăşit cu mult ravagiile uraganelor care au pustiit atât de îngrozitor Havana şi Guadelupa, unul la 25 octombriecelălalt la 26 iulie Jules Verne, Insula misterioasă 8 I.

Tatăl meu avea o mică moşie în Nottinghamshire; eu eram al treilea din cei cinci fii ai săi. La vârsta de paisprezece ani el m-a trimis la colegiul Emanuel din Cambridge, unde am stat trei ani, văzându-mi de învăţătură cu mare sârguinţă; cum însă întreţinerea mea — cu toate că mi se trimiteau foarte puţini bani — era prea costisitoare pentru bruma noastră de avere, am fost dat în ucenicie la domnul James Bates, un vestit chirurg din Londra, la care am lucrat patru ani.

În acest răstimp, primind din când în când mici sume de bani de la tatăl meu, i-am cheltuit învăţând navigaţia şi alte părţi ale matematicii, folositoare celor ce-şi pun în gând să călătorească — lucru pe care nădăjduiam să-l realizez mai devreme sau mai târziu.

viziune câte litere și sunete

După ce am plecat de la domnul Bates, m-am înapoiat în casa tatălui meu, unde, cu ajutorul lui, al unchiului John şi al altor câtorva rude, am obţinut patruzeci de lire şi, totodată, făgăduiala că voi primi treizeci de lire pe an, necesare pentru întreţinerea mea la Leyda.

Citeşte enunţurile de mai jos. Redactează o compunere, de 8—10 rânduri 80— de cuvinteîn care să povesteşti o întâmplare petrecută la un loc de joacă pentru copii. Dă un titlu potrivit compunerii tale.

Limba romana caiet de lucru pentru clasa a vi a by LibrariaOnline - Issuu

Vocabularul reprezintă totalitatea cuvintelor existente într-o limbă. Derivarea reprezintă formarea unor cuvinte noi cu ajutorul sufixelor şi al viziune câte litere și sunete şi este un mijloc intern de îmbogăţire a vocabularului. Sufixele sunt sunete sau grupuri de sunete care se adaugă după rădăcină pentru formarea unor cuvinte noi - inţă, - iş, -aş etc.

Prefixele sunt sunete sau grupuri de sunete care se adaugă înainte de rădăcină pentru formarea unor cuvinte noi im- in-răz- etc. Cuvântul derivat este cuvântul format cu ajutorul prefixelor şi al sufixelor.

Sinonimele sunt cuvinte cu formă diferită şi înţeles asemănător.

Meniu de navigare

Antonimele sunt cuvinte cu formă diferită şi înţeles opus. Citeşte cu atenţie textele următoare şi apoi răspunde cerinţelor formulate mai jos: a. Îmblânzitorul de lei intrase liniştit în cuşca acestora, fără să bănuiască ce urma să se întâmple. Nimeni dintre îngrijitori nu îl avertizase asupra faptului că leoaica era foarte agresivă şi că deja o rănise pe Măriuca, unul dintre medicii veterinari veniţi să o vadă.

Când animalul furios îl văzu pe dresor, se dădu câţiva paşi înapoi şi se uită ameninţător. Omul se retrase într-un colţ mai îndepărtat al cuştii şi rămase nemişcat.

viziune câte litere și sunete

Cei doi se studiau şi îşi aşteptau mişcările. Deodată, leoaica scoase un ţipăt asurzitor.