Test ocular al aceluiași și al oaspetelui


Programeaza-te sau afla cum poti deveni si tu un Lash Artist de succes!

Domnul profesor Ciuceanu, şi apoi domnul Dumitru Bentu. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Urmare scrisorii nr. Întrucât materialul de răspuns este mai stufos, permiteţi-mi, domnule preşedinte, să îl depun în scris. Declaraţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de şedinţă.

  1. Ioana, Author at New You Cluj
  2. А как себя чувствовал папа, пока меня не .
  3. Vindecați-vă chiar voi
  4. Tot timpul viziunea petelor întunecate
  5. Теперь ты понимаешь, почему я не стал брать к себе в дом женщину.
  6. Николь медленно глотнула, поглядела на свою дочь.

În fond, ce ne reproşează domnul Guvernator? Îndrăzneala că eu şi colegii mei din comisia pe care o conduc, să continuăm efortul nostru constant şi legal de a aduce în faţa Parlamentului României şi organelor abilitate acte infracţionale de o rară gravitate, acte ce demonstrează fără drept de tăgadă că anumite persoane - unele cu funcţii şi responsabilităţi în anumite instituţii - unele chiar din Banca Naţională, condusă de "desemnatul nostru guvernator" Mugur Isărescu - s-au asociat în scopul comiterii de infracţiuni şi au emis acte normative care să le acopere activitatea etc.

Este absolut uimitor cum domnul Mugur Isărescu şi-a pus semnătura şi pe această a doua epistolă trimisă Parlamentului, devenind inchizitor, atribuindu-şi rolul de acuzator al membrilor Comisiei noastre, în loc să cerceteze cu grijă faptele aşa cum sunt prezentate în cele două volume elaborate de noi după îndelungate cercetări şi după obţinerea probelor, dovezilor concrete care incriminează chiar subalterni ai domniei sale.

Şi prin această a doua scrisoare domnul Isărescu cere "condamnarea" subsemnatului pentru că eu şi colegii mei am avut curajul să devoalăm fapte ce constituie în mod cert infracţiuni de gravă corupţie. Se dovedeşte şi se confirmă astfel încă odată cu prisosinţă că luările de poziţie din anii trecuţi a unor specialişti, în sensul că BNR continuă să se considere şi să-şi aroge prerogative de "supra-parlament" al României, un "stat în stat", un gen de fost CEPEEX, erau întemeiate.

Cum este posibil ca domnul Isărescu să fie determinat acum de subalternii săi să semneze scrisori incrimnatorii la test ocular al aceluiași și al oaspetelui parlamentarilor care l-au desemnat ca guvernator al BNR, într-un dosar bine cunoscut - dosarul falimentului, absolut premeditat al Băncii Religiilor, când însăşi acelaşi domn Isărescu spunea într-un interviu în luna decembrie că în legătură cu cazul BIR "nu este bine să vorbească dânsul, deoarece nu se afla în BNR când s-a declanşat falimentul acestei bănci, şi că ar fi bine să răspundă cei ce conduceau Banca Naţionala la vremea aceea"?

Ce a intervenit în atitudinea domnului Mugur Isărescu de a refuza test ocular al aceluiași și al oaspetelui privească realitatea în faţă? Ce îl determină pe domnul Isărescu să ia apărarea unor colaboratori şi subalterni ai săi care se fac vinovaţi de implicarea într-un caz în care s-au comis grave viziunea scolarilor se deterioreaza şi încălcari flagrante ale legii?

Pentru care motiv domnul Mugur Isărescu a semnat un material ce sunt sigur i-a fost prezentat nu numai trunchiat, dar şi alterat cu neadevăruri de către colaboratorii săi, care încearcă cu disperare să se apere acum, după ani, pentru implicarea şi complicitatea lor în distrugerea unei bănci româneşti?

Şi acum să intrăm în subiectul problemei, dar nu la modul general în care a făcut-o domnul Isărescu, ci în mod concret, pe bază de documente şi fapte probate, demonstrând încă o dată implicarea cu premeditare a unor colaboratori apropiaţi ai domnului Isărescu în acest caz, care va rămâne în istorie precum cazul Skoda sau Foker. Deci să luăm faptele în ordine cronologică, demonstrând printr-un calendar exact premeditarea falimentului şi lichidarea prin jaf a numitei bănci, făcând precizarea că, întregul conţinut al celor două volume elaborate de Comisia noastră se bazează pe dovezi, pe documente, pe acte autentice, pe probe indubitabile, toate reprezentând purul adevăr în acest caz, test ocular al aceluiași și al oaspetelui infirmate, ci confirmate viziunea este tratată autorităţile competente.

La 19 noiembrieîn baza unei Note de fundamentare semnată chiar de domnul Mugur Isărescu, fostul premier Radu Vasile semnează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. În Nota de fundamentare se sublinia necesitatea investirii lichidatorilor cu atribuţiuni şi competenţe ale judecătorului-sindic, Nota de fundamentare încheindu-se cu stabilirea ordinii de precădere a plăţii onorariilor lichidatorilor, imediat după plata impozitelor şi taxelor de timbru.

Graba emiterii acestui act normativ a fost atât de mare încât chiar în cărți despre viziunea mentală zi de 19 noiembrie ordonanţa menţionată apare în Monitorul Oficial al României. Spre aducere aminte, precizăm că 19 noiembrie era vineri - zi scurtă de lucru. Mai interesant rămâne însă faptul că din site-ul de pe Internet al firmei "Reconversie şi valorificare active" rezultă că autorii OUG nr.

S-ar putea replica faptul că este o pură întâmplare, BNR facând apel la serviciile celor doi pentru o consultanţă oarecare, în speţă redactarea şi elaborarea unui simplu act normativ. Lucrurile nu stau însă deloc aşa, şi veţi vedea în continuare pentru care motive.

La numai o săptămână după publicarea ordonanţei amintite, adică la 27 noiembriecei doi avocaţi, Arin Stănescu şi Călin Andrei Zamfirescu devin "practicieni în reorganizare şi lichidare judiciară" şi se înscriu în Tabloul practicienilor în lichidare şi reorganizare judiciară, ca tot în aceeaşi zi de 27 noiembriefirma lor, "Reconversie şi valorificare active", să devină "firmă specializată" în activitate de lichidare, înscriindu-se şi ea în Tabloul persoanelor juridice "specializate" în reorganizare şi lichidare judiciară " Ulterior, "tot datorită unor întâmplări", toate băncile cărora Banca Naţională le-a cerut declanşarea falimentului au fost încredinţate spre lichidare chiar acestei firme.

Şi acum revenim la Banca Religiilor. Din expertiza efectuată în dosar, în baza datelor existente în documente, la 1 ianuarieactivul net al BIR era un activ pozitiv, ridicându-se la ,2 miliarde lei, iar lichiditatea imediată a BIR rezerva la BNR, plasamente la alte bănci, titluri etc. La 17 ianuarieBanca Naţională, în cadrul atribuţiilor sale de supraveghere a sistemului bancar, dispune la BIR o "inspecţie la faţa locului", deşi un control de fond asupra acestei bănci se terminase numai test ocular al aceluiași și al oaspetelui trei luni în urmă, respectiv în luna octombrieîncheindu-se cu un proces-verbal al inspecţiei şi un punct de vedere al conducătorilor băncii, documente cuprinzând elemente care în nici un caz nu duceau la concluzia că situaţia acestei bănci ar fi impus măsuri radicale.

În cursul anuluiîn conformitate cu prevederile Codului Comercial şi ale Codului Civil, în cadrul operaţiunilor comerciale de rutină BIR efectuase unele cesiuni de creanţă pe care în luna octombrieîn cadrul controlului BNR, acestea fuseseră acceptate ca atare, nefiind interzise prin nici o reglementare a Băncii centrale.

Поднимаясь по второй лестнице. Макс остановился и подошел к Ричарду, шедшему позади. - Надеюсь, вы понимаете, Уэйкфилд, - проговорил он мирным тоном, - что я простой деревенский мужик и в наших недавних спорах совершенно ничего не имел против вас лично.

La 28 ianuarietot ca din întâmplare, Banca Naţională emite Circulara nr. Prevederile pct. Ce este însă interesant este faptul că singura bancă ce efectuase astfel de operaţiuni în anul era numai Banca Internaţională a Religiilor. Urmare a acestui fapt, prin aplicarea retroactivă a prevederilor pct.

La 31 ianuarieBanca Naţională dispune ca "inspecţia la faţa locului" începută la BIR la 17 ianuarie să fie continuată prin instituirea "supravegherii speciale". Paralel cu "supravegherea specială", prin Ordinul nr. Prin aceste măsuri, practic Băncii Internaţionale a Religiilor i se ia obiectul de activitate. Astfel, activul net al băncii începe să devină negativ iar lichiditatea imediată începe să scadă vertiginos.

Aşa se face că la 31 martieactivul net al băncii, din pozitiv - ,2 miliarde lei, devine negativ - 18 miliarde lei, rezerva minimă obligatorie scăzând pe zi ce trece, resursele băncii neputându-se reface, datorită măsurilor impuse de BNR. În modul acesta se pregăteau condiţiile de faliment prevăzute în OUG nr. Dar tot atunci domnul Mihai Bogza, viceguvernator al BNR, în baza cifrelor existente la 31 martieavând certitudinea declanşării falimentului BIR, redactează o Notă de fundamentare pentru emiterea unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, prin care solicita o linie de credit de 1.

Oare ce poate fi mai evident decât demonstrarea, prin acest fapt, că domnul Mihai Bogza programase falimentul Băncii Internaţionale a Religiilor încă de la luarea măsurilor de interzicere a obiectului de activitate al băncii sau chiar din toamna anuluidupă emiterea celebrei ordonanţe de urgenţă? Şi tot în mod întâmplător, în acea perioadă a lunilor martie - aprilieîn presă apar materiale, "din surse demne de încredere din cadrul BNR", referitoare la faptul că prin BIR "se spală bani pentru carteluri de droguri din Columbia, se spală bani pentru mafia rusă, se spală bani însuşi pentru preşedintele Putin" etc.

1 5 dioptrii viziune decocturi pentru îmbunătățirea vederii de la medici

Toate aceste alegaţii nu s-au confirmat niciodată de către organele specializate în materie. O altă întâmplare este demnă de reţinut: tot în luna aprilieun viceguvernator al BNR face o vizită la Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, sfătuind un ierarh - membru al Sinodului BOR - "că ar fi înţelept ca unităţile de cult să-şi retragă depozitele de la Banca Religiilor, deoarece aceasta se află în criză".

Şi tot în acelaşi timp, un secretar de stat de la Ministerul Finanţelor cine o fi oare? La 28 aprilieprin ordinul nr.

+40 745 676 895

În urma tuturor acţiunilor arătate mai sus, ghişeele unităţilor BIR încep să fie luate cu asalt de către deponenţi, care insistă să-şi lichideze depozitele înainte de termenele scadente. După cum se ştie, resursele financiare ale băncilor sunt plasate în credite, în titluri etc. Lichiditatea BIR continuă să scadă în mod vertiginos.

Testing the Extraocular Muscles

Pentru a face faţă acestui val de retrageri, determinat de însăşi şi prin măsurile impuse de BNR, la 28 aprilieconducerea BIR, în conformitate cu prevederile art. Dacă nu ar fi existat alte interese sau un alt plan în ceea ce priveşte Banca Religiilor, acest credit putea fi acordat în mod legal pentru protejarea sistemului bancar şi neperturbarea efectuării plăţilor.

Dar, din nefericire, aşa cum s-a arătat mai sus, domnul Mihai Bogza solicitase şi el o linie de credit încă de la 31 martietocmai pentru plata deponenţilor - persoane fizice - ale BIR. Deci falimentul acestei bănci era în mod evident premeditat.

test ocular al aceluiași și al oaspetelui vitamine pentru vedere 40 de ani

Încep tratativele cu acest grup, dar după scurtă vreme negocierile s-au întrerupt deoarece chiar BNR a refuzat o solicitare a grupului "Jaquilla" de a se efectua mai întâi un audit al BIR, ca numai apoi să se depună într-un cont suma de 20 milioane dolari. Ulterior, s-a aflat că grupul nu se înţelesese asupra comisionului cu partenerii români care îl prezentase.

Legat de demersul lui Nicolae Mâzgăreanu, un mesager al unui partid contactează conducerea BIR, precizând că aceasta "va deveni banca fiefului partidului care are controlul asupra Departamentului Comunicaţiilor ". Propunerea este primită cu rezerve de conducerea BIR, iar negocierilor nu li se mai dă curs.

BIR continuă şi insistă asupra demersurilor sale referitoare la obţinerea creditului de numai miliarde lei. Astfel, conducerea BIR repetă cu insistenţă şi obstinaţie la 8 maila 12 maila 15 maila 24 mai aceste demersuri.

Camera Deputaţilor

Este interesant de subliniat modul "matern de mamă bună" a Băncii Naţionale, privitor la insistenţele BIR. Astfel, la 16 maipe o nouă cerere a acesteia, prin care se insista asupra acordării creditului de de miliarde lei, la BNR se pune cu majuscule, rezoluţia "VISE", şi semnează. La 29 placentară pentru vedereBanca Naţională răspunde demersurilor BIR, arătându-se că s-a hotărât respingerea cererii de acordare a creditului de miliarde lei!!!

Unde să te relaxezi 1.

Peste exact o lună, respectiv la 29 iunieBNR emite cererea de declanşare a falimentului BIR - diagnostic de vedere online este semnată de viceguvernatorul Mihai Bogza. Pe cerere nu apare nici o ştampilă de înregistrare la Tribunalul Bucureşti!!! A se vedea anexa. Şi pentru că domnul Isărescu, se pare din necunoştinţă sau din lipsă de informare corectă, comentează în scrisoarea sa date referitoare la această cerere, repunând în discuţie calitatea de "guvernator" a domnului Emil Iota Ghizari, şi la semnăturile acestuia "în calitate de guvernator" al BNR, facem urmatoarele precizări.

Conform prevederilor legale art.

Trebuie reţinut: domnul Emil Iota Ghizari a suplinit pe guvernatorul titular al BNR, care în acea perioadă era suspendat, îndeplinind funcţia de prim-ministru.

Prin suplinire nu înseamnă că domnul Ghizari a fost desemnat de Parlament, în calitate de guvernator al BNR!!! Precizarea de mai sus este confirmată de către Monitorul Oficial al României anexa care subliniază cu claritate: nu există nici o hotarâre a Parlamentului prin care domnul Emil Iota Ghizari să fi fost numit în calitate de guvernator al BNR.

Şi Consiliul Legislativ face precizarea anexa că suplinirea de către domnul Ghizari a guvernatorului titular nu însemna că acesta a fost desemnat în calitate de guvernator de către Parlament.

Avem convingerea că domnul Mugur Isărescu nu poate să accepte faptul că, să prespunem, preşedintele României fiind absent o perioadă sau se află în imposbilitate de a acţiona dintr-un anume motiv, în această perioadă preşedintele Senatului, ţinându-i locul de drept, ar semna documente oficiale în calitate de preşedinte al României.

Sittings of the Chamber of Deputies of June 15,

În concluzie, este clar: domnul Emil Iota Ghizari nu a avut niciodată calitatea de test ocular al aceluiași și al oaspetelui al BNR, ci a suplinit pe guvernatorul titular, actele emanate de la BNR în acea perioadă necesitând a fi semnate "pentru guvernator", menţionându-se calitatea domnului Ghizari de prim-viceguvernator. De altfel, chiar domnul Isărescu, la pag. Guvernatorul este deci suplinit de înlocuitor, şi nicidecum înlocuitorul are calitatea de guvernator, calitate care nu-i poate fi atribuită, conform legii, decât de Parlament.

Deci, uzurpare de calităţi oficiale, infracţiune prevăzută şi pedepsită de Codul Penal. În ceea ce priveşte cererea introductivă a BNR, prin care s-a solicitat declanşarea falimentului BIR, cerere emisă la 29 iunie de Cabinetul Guvernatorului, Banca Naţională fiind reprezentată de "guvernator" Emil Iota Ghizari, arătam, spre regretul nostru, anexând o copie conformă cu originalul, obţinută şi certificată de Tribunalul Bucureşti, că pe aceasta nu figureaza nici o ştampilă a acestei instanţe.

Dacă între timp s-a reuşit să se aplice vreo ştampilă - nu cunoaştem în ce împrejurări - acest fapt reprezintă un nou act ilegal, prin care se încearcă acoperirea unor abuzuri şi ilegalităţi. Interesant însă de reţinut că pe cererea menţionată, chiar în aceeaşi zi de 29 iunie data redactării acesteia la Banca Naţionalăs-au pus cu o celeritate demnă de apreciat rezoluţiile a două judecătoare: test ocular al aceluiași și al oaspetelui, a judecătoarei Năvală Maria - şef al biroului judecător-sindic, prin care se dispune înaintarea cererii la preşedintele Tribunalului pentru a desemna judecătorul sindic; cea de a doua rezoluţie, datată în aceeaşi zi de 29 iunieaparţinând judecatoarei Negru Cristina, prin care dispune citarea debitoarei prin agent procedural.

Deci, a se reţine: în aceeaşi zi, BNR emite cererea prin care se solicita declanşarea falimentului BIR; în aceeaşi zi, miopie congenitală cum se tratează ajunge la Tribunal; în aceeaşi zi, şefa biroului judecător sindic pune rezoluţia de înaintare a cererii la preşedintele Tribunalului, pentru desemnarea judecătorului sindic; în aceeaşi zi, judecătorul sindic pune rezoluţia de citare a BIR prin agent procedural.

Cine poate crede că principiul celerităţii într-o instanţă de judecată neinteresată sau necomandată, să soluţioneze cu o asemenea rapiditate o cerere depusă la acea instanţă? Nu cumva devine suspectă această rapiditate? Desigur că este suspectă, deoarece chiar a doua zi, adică la 30 iunieviceguvernatorul BNR Mihai Bogza, coordonatorul supravegherii bancare şi în acelaşi timp şi preşedinte al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, convins fiind că instanţa va declanşa falimentul BIR, după ce a refuzat cu obstinaţie împrumutul de miliarde lei solicitat de BIR, aceasta subliniind neîncetat că în acest mod s-ar evita plata de către Fond a sumei de cca.

Turnul Diavolului

Aşa cum arătam mai sus, Nota de fundamentare a acestei ordonanţe fusese redactată de domnul Mihai Bogza încă de la 31 martiedeoarece falimentul BIR era deci programat. Deci domnul Bogza avea şi certitudinea că instanţa va declanşa falimentul BIR.

În ceea ce priveşte avizul emis de BNR pentru lichidatorul "Reconversie şi valorificare active", adică firma celor doi avocaţi Arin Stănescu şi Călin Andrei Zamfirescucolaboratorii şi protejaţii BNR, subliniem urmatoarele.

Faimoasa Ordonanţă de urgenţă nr. Acesta va trebui să fie persoană juridică specializată, constituită conform legii". Se întelege clar: deci avizul BNR trebuie să fie anterior desemnării. Procedura declanşării falimentului BIR a fost pronunţată la Desemnarea lichidatorului "Reconversie si valorificare active" s-a făcut prin sentinţa datată 10 iuliefară avizul Băncii Naţionale a României, încălcându-se prevederile menţionate mai sus.

Este clar că avizul BNR trebuia să fie anterior desemnării, şi nicidecum ulterior. Aşa a procedat instanţa când a fost declanşat falimentul Bankcoop.

A se vedea sentinţa civilă nr. Aşadar, se confirmă încă odată că test ocular al aceluiași și al oaspetelui BNR trebuia să fie anterior desemnării. Dar aici se mai pune o întrebare: de unde ştiau şi cum de aveau convingerea avocaţii-lichidatori Arin Stănescu şi Călin Andrei Zamfirescu că se va test ocular al aceluiași și al oaspetelui falimentul BIR, de şi-au oferit serviciile firmei lor de lichidare chiar în acelaşi timp cu cererea BNR de declanşare a falimentului BIR?

Legat de acest fapt, trebuie subliniat că atât Bankcoop, cât şi BIR, precum şi celelalte bănci cărora, la cererea BNR, li s-a declanşat falimentul, toate acestea au fost încredinţate spre lichidare firmei celor doi avocaţi. Oare să fie străin de toate acestea domnul Mugur Isărescu?

Şi revenind la cazul BIR: oare domnul Isărescu să nu fi fost informat despre faptul ca la 1 ianuariedeci cu 15 zile înainte de intrarea în sediul băncii a echipei BNR, indicatorii BIR nu duceau la concluzia necesităţii declanşării falimentului?

In momentul de fata internetul ne bombardeaza cu informatii adevarate sau false despre aceasta pandemie numita Coronavirus COVID Totusi nu stim ce este adevarat si ce este fals. Sa fim mai precisi, am adunat cateva date de pe site-ul www. Va recomand sa cititi cu atentie traducere din limba engleza.

Să nu fi fost la curent domnul Isărescu că instituirea supravegherii speciale, a impunerii de măsuri restrictive asupra obiectului de activitate al BIR de catre domnul Mihai Bogza, aveau un singur scop?

Acela de a crea condiţiile declanşării falimentului? Dacă s-ar fi impus necesitatea declanşării falimentului, pentru care motiv nu s-a solicitat acest lucru chiar la 15 ianuariecând în BIR a intrat Comisia BNR? Conform prevederilor legale, scopul instituirii supravegherii speciale nu este acela de a aduce o bancă în situaţia de a-i declanşa falimentul, ci tocmai pentru a acuitatea vizuală în masă sprijini în a se evita o astfel de procedură.

Deci condiţiile declanşării falimentului BIR au fost pregătite cu minuţiozitate de către Comisia de supraveghere, la ordinele şi dispoziţiile domnului Mihai Bogza.

test ocular al aceluiași și al oaspetelui hipotensiunea afectează vederea

Cu tot regretul, domnul Isărescu trebuie să reţină aceste fapte, domnia sa aflându-se în perioada aceea la Palatul Victoria. La 10 iulieîntr-o şedinţă de numai 20 miopie 5p minute, judecatoarea Negru Cristina, minţind cu neruşinare că BNR este creditoarea BIR, fapt absolut nereal, BIR neîmprumutând niciodata un leu de la BNR, respingându-se contestaţia BIR şi insistenţa acesteia de a se efectua o expertiză de specialitate şi de a fi sesizată Curtea Constituţională asupra unor excepţii de neconstituţionalitate, declanşează procedura de faliment " De reţinut însă faptul că din minuta olografă a judecatoarei şi prin sentinţa nr.

Nici la 10 iulie şi nici ulterior, prin vreo altă hotarâre, nici o instanţă nu a dispus lichidatorului menţionat preluarea atribuţiilor prevazute la art. Lichidarea bunurilor din averea băncii debitoare este prevazută la litera l a acestui articol, pe care niciodată, nici o instanţă nu l-a dispus lichidatorului, BIR fiind practic lichidată - de necrezut dar adevărat - fară un tilu juridic legal.

La 26 iuliecei doi avocaţi, patronii firmei "Reconversie şi valorificare active", încălcând prevederile art. Din acest moment începe un adevărat jaf asupra patrimoniului şi fondurilor acesteia.