Ce realizează viziunea


Misiunea FEAA Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor îşi asumă misiunea de a produce şi a disemina cunoaştere la nivelul exigenţelor mediului socio-economic european, atât prin intermediul unor programe academice moderne, care contribuie la formarea avansată a capitalului uman, cât şi prin rezultatele cercetării ştiinţifice, generatoare de inovare şi creştere economică în mediul de afaceri.

petele de vedere sunt vizibile vederea normală este 1

Putem astfel afirma că misiunea FEAA este axată pe crearea, diseminarea şi implementarea cunoaşterii în societate. Această misiune se realizează prin recrutarea şi formarea avansată a studenţilor, cu aportul unei comunităţi ce realizează viziunea valoroase care promovează valorile învăţământului centrat pe student şi exigenţele excelenţei în cercetare.

ce realizează viziunea

Viziunea FEAA Afirmarea FEAA drept cea mai prestigioasă facultate de profil din partea de vest şi sud-vest a ţării, reprezentativă în TOP 3 facultăţi de economie şi de administrare a afacerilor din România, recunoscută pe plan internaţional pentru performanţa în educaţie şi cercetare și pentru soluțiile inovative și eficiente de dezvoltare sustenabilă a societății.

De asemenea, ne propunem să convingem un număr tot mai mare de absolvenţi de liceu, cu predilecţie olimpici şi absolvenţi valoroşi, că brandul FEAA oferă la fel de multe oportunităţi ca oricare altă ofertă educațională din Europa.

ce realizează viziunea