Tabel pentru viziune pe desktop


tabel pentru viziune pe desktop

În vederea desemnării instituţiilor de credit având un caracter sistemic care fac parte din sectorul bancar românesc, BNR utilizează pragul de puncte de bază, care asigură omogenitatea acestui grup de bănci.

Având în vedere diferenţele existente între statele membre în ceea ce priveşte mărimea şi caracteristicile sistemelor financiare, autorităţile de supraveghere pot utiliza indicatori opționali 1 în scopul surprinderii particularităţilor sectoarelor bancare naționale, în plus faţă de cadrul obligatoriu.

Am o traducere slabă a vederii

Evaluarea autorităţilor de supraveghere naţionale ia forma unei analize a tabel pentru viziune pe desktop cantitativi și calitativi care sunt specifici pentru diferitele state membre și care nu au fost surprinşi în mod corespunzător de relaţia cauză—efect definită prin cadrul obligatoriu. Criteriile și indicatorii opționali utilizați de BNR, precum și pragul de la care sunt desemnate ca fiind sistemice instituțiile de credit în cadrul etapei II, sunt prezentate în Tabelul nr.

Criteriul Indicatorii utilizați pentru evaluarea criteriului Pragul de la care instituțiile sunt desemnate ca fiind sistemice Aportul instituţiei de credit la finanţarea economiei reale, calculat prin volumul creditelor acordate companiilor nefinanciare şi gradul de substituţie al activităţii de creditare a companiilor nefinanciare Media ponderilor creditelor acordate companiilor nefinanciare de către instituţia de credit în total credit acordat companiilor nefinanciare de sectorul bancar aferentă: i cotei de piaţă a instituţiei de credit în ceea ce priveşte finanţarea companiilor nefinanciare, pe total și pe grupe principale de sectoare de activitate tabel pentru viziune pe desktop ; ii rolului în economie al companiilor creditate ilustrat prin: tipuri de credite acordate medie aritmetică simplă între demodicoză și viziune de trezorerie și de echipamentevaloarea adăugată brută, număr de salariați, exporturi nete, importuri nete.

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare; Transport şi depozitare; Hoteluri şi restaurante; Informaţii şi comunicaţii; Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport ; Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; Învăţământ; Sănătate şi asistenţă socială; Activităţi de spectacole, culturale şi recreative; Alte activităţi de servicii; Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu; Activităţi ale organizaţiilor şi activităţilor extrateritoriale coduri CAEN D, E, H, I, J, M, N, O, P, Q, R, S,T şi U ; d.

tabel pentru viziune pe desktop