Litere și sunete de viziune. Ce litere sunt vocale în rusă. Litere vocale și sunete vocale (reducere slabă și puternică)


litere și sunete de viziune viziunea 5 este posibil să nască

O literă poate nota un sunet Casă, soare, gară 2. Un grup de două sau mai multe litere poate reda un singur sunet.

vindeca vederea

Grupurile ce,ci, ge, gi notează: 2 sunete - când nu există altă vocală  în silabă cinste - 6 litere și 6sunete 1 sunet - când există altă vocală în silabă ceas - 4 litre, 3 sunete 2. Grupurile de sunete  che, chi, ghe, ghi notează : 2 sunete: când nu există altă vocală în silabă chem - 4 litere, 3 sunete 1 sunet : cand există altă vocală în silabă gheață - 6 litere, 4 tratați vederea încețoșată 3.

O literă poate nota două sunete x - cs  excursie - 8 litere, 9 sunete gz  exemplu 2.

tehnologii celulare în oftalmologie

Subliniează semivocalele din cuvintele indicate. Semivocalele  limbii române sunt: e, i, o, u. Ele se grupează întotdeauna într-o silabă cu o vocală sau cu o vocală și o semivocală.

Când apar singure în silabă sunt vocale.

test de viziune pwao oftalmologie farmaceutică

Găsește un diftong, un triftong sau un hiat în textul dat. Nu confunda fenomenele fonetice între ele! Identifică două cuvinte monosilabice în text.

Desparte în silabe cuvintele indicate. Atenție la regulile de despărțire! Subliniează silaba accentuată în cuvintele indicate. Fii atent la locul accentului!

Caiet de lucru pentru clasa a VI-a reprezintă un instrument de lucru foarte util, atât în activitatea de la clasă, cât şi în cadrul pregătirii individuale. De asemenea, profesorii de limba şi literatura română pot găsi resurse importante pentru orele de gramatică, dar şi repere sugestive pentru realizarea evaluării curente.