Viziunea plus este că. Ultimele știri PLUS


viziunea plus este că chirurgia ochiului laser îmbunătățirea vederii

Wczoraj o Planul nostru concret pentru primele 6 luni de mandat Stelian Ion pe Eu și echipa mea suntem pregătiți pentru acest moment, pe de o parte onorant, iar pe de altă parte viziunea plus este că de responsabilitate. De aceea, am gândit un plan concret de acțiune pentru primele 6 luni ale mandatului meu de primar. Sunt demersuri de evaluare, analiză și organizare ale activității primăriei, menite să ne indice situația de ansamblu a întregului aparat administrativ și măsurile pe care trebuie să le implementăm pe termen scurt, mediu și lung astfel încât această instituție să devină pe deplin funcțională și eficientă.

hipermetropie la oboseala ochilor

În calitate de primar voi institui un nou mod de lucru la primărie și îmi voi desfășura activitatea pe baza următorului set de valori: 1 eficiență; 2 legalitate; 3 transparență; 4 implicarea constănțenilor în procesul decizional. Încă din primele zile ale mandatului, voi dispune un audit și verificări cu privire la: execuția bugetară în curs; documentația de achiziții aflată în stadiul de elaborare sau în execuție; situația negocierilor pentru încheierea contractelor; lista cuprinzând contractele în curs de derulare și aprobare; situația litigiilor în care autoritatea publică locală are calitate procesuală; avizele și autorizațiile în curs de aprobare; documentele aferente proiectelor de finanțare din fonduri nerambursabile.

reteta aloe vision

În etapele subsecvente, derulate pe parcursul următoarelor 6 luni, va fi realizată o amplă analiză a capacității instituționale a primăriei, care va cuprinde printre altele: evaluarea în profunzime a sistemelor de conducere și de control intern; evaluarea procedurilor celor 23 de structuri interne ale primăriei; evaluarea patrimoniului unității administrativ-teritoriale; analiza întocmirii Registrului local al spațiilor verzi; analiza planului de urbanism general; evaluarea serviciului de salubrizare; elaborarea și aplicarea planului de ordine şi siguranţă publică prin poliția locală; pregătirea bugetului pentru anul etc.

Zobacz więcej.