Îmbunătățirea viziunii estice


Moldova Parteneriatul Estic — între pragmatism și scepticism Lansat înParteneriatul Estic urma să fie cel mai ambițios proiect al UE, care avea drept scop consolidarea securității și stabilității spațiului est-european, dar și a relațiilor cu fostele republici sovietice. Deoarece Rusia a perceput inițiativa drept o agresiune, proiectul a devenit din ce în ce mai dificil de realizat. Măcinate de instabilitate politică și economică, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus au acceptat propunerea Uniunii Europene de a da start unei noi colaborări în cadrul Parteneriatului Estic. Moscova, însă, a perceput planul de extindere al UE drept o amenințare deschisă, deoarece pierdea de sub influența sa fostele republici sovietice.

Lansat cu ocazia Summitului de la Praga, la 7 maiParteneriatul Estic reprezintă o dimensiune specifică a Politicii Europene de Vecinătate, vizând extinderea ariei de prosperitate și securitate în vecinătatea estică a UE, în baza unui set comun de valori și a convergenței treptate a politicilor.

Parteneriatul Estic PaE cuprinde două dimensiuni: bilaterală — presupune un cadru formalizat de dialog pentru urmărirea unor obiective incluse în acorduri bilaterale.

îmbunătățirea viziunii estice viziune de fundal negru

Sunt în curs negocieri între Azerbaidjan și UE pentru încheierea unui nou acord bilateral, care să înlocuiască actualul Acord de Parteneriat și Cooperare. Dialogul politic UE-Belarus s-a intensificat în ultimii ani, pe fondul îmbunătățirii relațiilor.

ochii orbi

Nu există un cadru formal de reglementare a relațiilor bilaterale, dialogul bilateral având loc la nivelul Grupului de Coordonare. Summiturile Parteneriatul Estic au loc, de obicei, la îmbunătățirea viziunii estice doi ani.

Asociaţie Cine suntem Participanți ai programului internațional "Cultură și creativitate", care încearcă să dezvolte și să popularizeze profesia de management al culturii și să formeze o nouă generație de profesioniști în domeniul industriilor culturale. Construim o comunitate internațională care unește actorii activi în sfera industriilor culturale cu scopul de a-i integra în procesul cultural european. Misiune Crearea unui mediu pentru dezvoltarea profesională și integrarea internațională a actorilor din sfera industriilor culturale. Viziune - Asociația actorilor principali din industriile culturale din Europa de Est, statele baltice și regiunea Caucazului. Valoare - Deschidere.

Rezultatele reuniunii sunt reflectate într-o Declaraţie comună. Până în prezent au avut loc summituri la: Praga maiVarșovia septembrieVilnius noiembrieRiga maiBruxelles noiembrie Summitul de la Bruxelles [1] 24 noiembrie a marcat intrarea PaE într-o nouă etapă, pragmatică, printr-o cooperare sectorială consolidată care se concretizează în beneficii pentru cetățeni.

îmbunătățirea viziunii estice

Alături de Declarația politică [2]prin care se reconfirmă importanța strategică a PaE și angajamentul comun pentru realizarea obiectivelor Parteneriatului Estic, au fost adoptate o foaie de parcurs cu 20 de rezultate tangibile de atins până în 20 deliverables for [3] și o nouă arhitectură multilaterală.

Cele 20 de obiective sunt grupate în 4 arii prioritare care corespund celor 4 platforme multilaterale ale PaE.

Au fost stabilite și 3 obiective transversale care vizează: implicarea societății civile creșterea expertizei tehnice și a capacității de management a organizațiilor societății civile ; egalitatea de gen și nediscriminarea consolidarea cadrului legal și instituțional din statele partenere, sprijinirea antreprenoriatului feminin ; comunicarea strategică pentru o mai bună înțelegere a UE în rândul cetățenilor din vecinătatea estică, dar și o mai bună înțelegere a PaE în rândul cetățenilor UE, precum și sprijin pentru independența cu deficiențe de vedere la parcul acvatic diversitatea media, combaterea dezinformării.

Noua arhitectură multilaterală a PaE permite o mai bună articulare între discuțiile la nivel strategic platforme, reuniuni ale înalților oficiali, reuniuni ministeriale și summituri și cele la nivel tehnic paneluri, grupuri de lucru. Implementarea celor 20 obiective pentru este urmărită în  paneluri dedicate și grupuri de lucru din cadrul platformelor sectoriale.

  • Parteneriatul Estic | Ministry of Foreign Affairs
  • Ей не повезло: молодой октопаук проснулся.
  • Viziunea procesului cognitiv

Viitorul Parteneriatului Estic post În contextul evenimentelor aniversare de la Bruxelles din mai de marcare a 10 ani de la lansarea Parteneriatului, a fost inițiat procesul structurat de reflecție privind viitorul PaE post Acest proces îmbunătățirea viziunii estice consultarea tuturor părților interesate state membre UE; state partenere PaE; organizații internaționale; instituții financiare internaționale; societate civilă; mediu de afaceri și sectorul privat; mediul universitar; organizații de experți; tineret; mass-media etc.

România și Parteneriatul Estic România este interesată de consolidarea Parteneriatului Estic, precum și de menținerea unui angajament ferm și pe termen lung al UE în vecinătatea estică. Totodată, prin acțiunile sale, România urmărește valorificarea tuturor oportunităților oferite de cadrul de cooperare la nivel politic și sectorial al Parteneriatului Estic, în vederea consolidării beneficiilor în interesul cetățenilor.

Promovarea internetului de mare viteză în bandă largă pentru a stimula economiile și a extinde serviciile electronice, crearea mai multor locuri de muncă în industria digitală, reducerea tarifelor de roaming între țările membre ale Parteneriatului estic și abordarea criminalității informatice și a securității cibernetice reprezintă o prioritate.

Aceștia au fost parametrii după care s-a ghidat acțiunea României și în calitate de Președinție semestrială a Consiliului UE în primul semestru Parteneriatul Estic a fost un dosar prioritar al PRES RO, inclusiv în contextul marcării, în maia 10 ani de la lansarea inițiativei. Din această perspectivă, eforturile PRES RO s-au axat pe promovarea Parteneriatului Estic drept cea mai importantă platformă de cooperare dintre UE și partenerii săi estici, pe creșterea vizibilității Parteneriatului și a beneficiilor sale, precum și pe promovarea unei viziuni strategice pentru Parteneriat post PRES RO a organizat o serie de evenimente dedicate atât promovării de progrese concrete în cooperarea la nivel sectorial pentru atingerea obiectivelor prioritare ale Agendei PaEcât și marcării corespunzătoare a contextului aniversar PaE 10 ani.

Au avut loc reuniuni ministeriale PaE în domeniile: economie digitală București, 28 februarie prilej cu care s-a adoptat o declarație comună privind încurajarea armonizării tarifelor de roaming intra-PaE și PaE — UE; energie București, 2 aprilie prilej cu care au avut loc discuții referitoare la îmbunătățirea viziunii estice energetică și proiectele de interconectare energetică; transport Luxemburg, 6 iunieprilej cu care a fost adoptată o declarație comună privind extinderea rețelelor TEN-T și siguranța rutieră.

îmbunătățirea viziunii estice

În acest cadru, a fost lansat procesul structurat de consultări privind viitorul Parteneriatului Estic post Poziția României privind viitorul PaE post include ca elemente principale  importanța continuării angajamentului pe termen lung al UE în vecinătatea estică, îmbunătățirea viziunii estice pentru consolidarea Parteneriatului Estic drept inițiativă care a condus la asigurarea stabilității, securității, prosperității și rezilienței în regiune; precum și necesitatea elaborării unei strategii coerente și cuprinzătoare pentru Parteneriatul Estic post, care să abordeze toate dimensiunile relevante: politică, cooperare sectorială, securitate, finanțare și comunicare strategică.