Despre viziunea pentru clasă. Liceul Teoretic Brezoi - Viziune și misiune


Sistem de învăţământ compatibil cu normele U.

PLATON Dezvoltarea şi implementarea unui management educaţional de calitate atât la nivelul şcolii cât şi la nivelul ariilor curriculare, care să aibă ca finalitate un învăţământ viabil şi competitiv, astfel încât elevii şcolii să atingă performanţele cuprinse în standardele de evaluare având la baza următoarele obiective: Formarea unui corp profesoral de elită.

Viziunea umană 0 8 şi realizarea unui marketing educaţional de calitate, centrat pe elev, prin care şcoala să se constituie într-un real furnizor de servicii educaţionale, astfel încât procentul despre viziunea pentru clasă promovabiliate a elevilor la testele naţionale să fie cu cel puţin cinci procente peste media pe judeţ; toţi absolvenţii să fie cuprinşi într-o nouă formă de învăţământ.

despre viziunea pentru clasă înșelătorii la vedere

Realizarea unui management financiar eficient şi competitiv. Echipa managerială va stabili şi menţine relaţii de colaborare permanente, deschise, transparente cu întregul colectiv, cu reprezentanţii Primăriei, cu membrii Consiliului Local, ai Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, cu reprezentanţii O.

Crearea, menţinerea şi dezvoltarea în rândul elevilor a unei atmosfere propice unui învăţământ de calitate. Formarea capacităţii de analiză a nivelului de competenţe în învăţare, în scopul unei orientări şcolare şi profesionale în concordanţă cu posibilităţile şi calităţile educaţionale de care dispune elevul.

care este numele miopiei bolii masa de tratament pentru miopie

Atragerea de parteneri educaţionali în procesul continuu ce vizează cerinţele educaţionale ale societăţii, în contextul definirii idealului educaţional al şcolii româneşti privind dezvoltarea liberă şi armonioasă a individualităţii umane în formarea personalităţii autonome şi creative. Atragerea de fonduri suplimentare destinate dezvoltării bazei materiale, stimulării şi motivării elevilor, prin activităţi extraşcolare, parteneriate, colaborări, sponsorizări, programe specifice.

FLORIN CĂLINESCU ȘI VIZIUNEA DESPRE CLASA POLITICĂ

Crearea de oportunități pentru dezvoltarea competențelor cheie care asigură accesul la educaţie,  mobilitate și perfecționare în Uniunea Europeană pentru cadrele didactice și elevii școlii, prin implicarea activ-participativă în parteneriate multilaterale, mobilități individuale și vizite de studiu finanțate de Comisia Europeană.

Leave a Reply You must be logged in to post a comment.

despre viziunea pentru clasă țesut conjunctiv și miopie

Prin şah ne descoperim.