Multe puncte de vedere


Evaluarea efectuată este relevantă din mai multe puncte de vedere.

viziune minus astigmatism

L'évaluation effectuée est pertinente à plusieurs égards. Crearea AMSC este binevenită şi oportună din mai multe puncte de vedere.

Lecția 1: Puncte de vedere asupra opțiunilor şi identității

La création de l'Alliance est plus que bienvenue et est opportune à plusieurs égards. Mă pot uita la ea din mai multe puncte de vedere şi unghiuri.

La regarder depuis plusieurs points de vue ou angles. Această situație nu este de dorit din mai multe puncte de vedere. Cette situation n'est pas souhaitable de plusieurs points de vue.

Traducere "mai multe puncte de vedere" în franceză

Noul tratat va schimba modul în care funcţionează UE din mai multe puncte de vedere. Le nouveau Traité va changer la manière dont l'Union européenne travaille à maints égards. Procedurile de control și de supraveghere au funcţionat corect din mai multe puncte de vedere, dar persistă o serie de probleme specifice care antrenează erori30 Les procédures de contrôle et de surveillance fonctionnaient correctement à maints égardsmais il subsiste quelques problèmes spécifiques qui entraînent des erreurs30 Adunăm mai multe puncte de vedere, puncte avantajoase, unghiuri, texturi.

Nous récoltons depuis plusieurs points de vueprofondeurs, angles, textures. Cu toate acestea, metodologia se dovedește a fi eronată din mai multe puncte de vedere. Cette méthodologie semble toutefois entachée d'erreurs à plusieurs égards.

"mai multe puncte de vedere" English translation

În plus, se suține că pârâta ar fi încălcat, din mai multe puncte de vedere, principiul egalității de tratament în cadrul calculării amenzii. De plus, il est soutenu que la défenderesse aurait, à plusieurs égardsviolé le principe d'égalité de traitement dans le cadre du calcul de l'amende. Acesta afirmă în continuare că oferta grupului Capricorn a fost mai scăzută decât oferta prezentată de [ofertantul 2] din mai multe puncte de vedere.

Il soutient en outre que Capricorn a présenté une offre inférieure à [l'offrant 2] à plusieurs égards.

Alexandru Mazare: Senatorul Voicu exagera din multe puncte de vedere

Deși fuziunea a reprezentat o provocare din mai multe puncte de vedere, am reușit să menținem un nivel înalt de gestiune și control financiar pe întreaga durată a procesului.

Alors que cette fusion était un défi à plusieurs égardsnous sommes parvenus à préserver un niveau élevé de direction et de contrôle financier pendant toute la durée du processus. Zburăm aceste avioane la 1,5 kilometri în aer; puteţi vedea camera în faţă. Adunăm mai multe puncte multe puncte de vedere vedere, puncte avantajoase, unghiuri, texturi. Aducem înapoi toate informaţiile.

Ces avions volent à mètres d'altitude; vous voyez la caméra à l'avant. Nous rassemblons tout cela.

"mai multe puncte de vedere" in English

Evaluarea efectelor care a fost realizată pentru acest proiect este defectuoasă din mai multe puncte de vedere și nu constituie o evaluare corespunzătoare a efectelor în temeiul articolului 6 alineatul 3 din directiva Habitate. L'évaluation des incidences à laquelle ce projet a été soumis est défaillante sous plusieurs points de vue et ne constitue pas une évaluation appropriée des incidences au titre de l'article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats.

Acest sistem de gestionare prin cote de debarcare pare destul de simplu, însă sa dovedit insuficient din mai multe puncte de vedere. Si ce système de gestion fondé sur des quotas de débarquement semble relativement simple, il a montré ses limites à plusieurs égards.

Pare că sunt mai multe puncte de vedere simultan pentru că reţeaua e creată ca să elimine ambiguitatea unui chip pus într-o postură sau alta, văzut într-o lumină sau alta.

Log in to Facebook | Facebook

La raison pour laquelle il y a plusieurs points de vue est que le réseau est conçu pour se débarrasser de l'ambiguïté d'un visage pris de tel ou tel point de vue, regardé avec tel ou tel éclairage. Astfel, tocmai transparența în această privință, care permite ca divergențele dintre mai multe puncte de vedere să fie dezbătute în mod deschis, contribuie la conferirea unui grad mai mare de legitimitate instituțiilor în percepția cetățenilor europeni și la creșterea încrederii în acestea.

En effet, c'est précisément la transparence à cet égard qui, en permettant que les divergences entre plusieurs points de vue soient ouvertement débattues, contribue à conférer aux institutions une plus grande légitimité aux yeux des citoyens européens et à augmenter la confiance de ceux-ci.

On peut prendre ça de plusieurs façons. Dezbatem astăzi un proiect important 3 este procentul de vedere multe puncte de vedere Uniunii Europene, din mai multe puncte de vedere.

multe puncte de vedere norma de viziune 07

Nous débattons aujourd'hui d'un projet qui est important à plusieurs égards pour l'avenir de l'Union européenne. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

multe puncte de vedere

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.