Romanul lui Milovanov despre restaurarea vederii


Romanul lui Milovanov despre restaurarea vederii ultima dezvoltare a viziunii

Vasile Muntean: Spre Marea Unire. Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române din Banat Ionel Popescu : Biserica bănățeană și Marea Unire Nicolae Morar: Un sfert de veac de învățământ teologic la Timişoara Vasile Itineanț, vrednic lucrător în via Domnului Hristos Adrian Carebia: Aspecte ale Teologiei contemporane Răzvan Emanuel Fibișan Preoția, expresia conștiinței responsabilității sacerdotale.

tehnica de ameliorare a vederii

Viziunea, mereu actuală, a Sfântului Ioan Gură de Aur despre vocaţia şi misiunea spirituală a preotului Valentin Bugariu: Slujire și martiriu în epoca regimului comunist Este momentul când Romanul lui Milovanov despre restaurarea vederii, ca de obicei, clericilor şi credincioşilor eparhioţi, Almanahul Arhiepiscopiei Timişoarei, care cuprinde informaţii privind organizarea Bisericii Ortodoxe, a Bisericii Ortodoxe Române şi a eparhiei noastre.

Câteva materiale scrise de clerici, profesori şi de mireni întregesc Almanahul de anul acesta, ele fiind ordonate pe temele corespunzătoare aniversărilor din anul pe plan bisericesc naţional, Centenarul Marii Uniriiar pe plan local, împlinirea a 25 de ani de învăţământ teologic superior la Timişoara. Aşa cum se exprimau contemporanii, numai o minune de la Dumnezeu a putut fi Unirea cea Mare de la Alba Iulia.

Biserica prin reprezentanţii săi, a avut un rol fundamental în temeluirea Unirii de la De fapt aceasta a fost unul din laboratoarele marii Uniri.

Romanul lui Milovanov despre restaurarea vederii acuitatea vizuală de afine

La Alba Iulia a fost doar încununarea, dar truda intelectualilor români din partea de Vest a țării s-a făcut în Banat. Aici se cuvine a fi menţionat la loc de cinste episcopul Miron Cristea al Caransebeşului, devenit ulterior mitropolit primat şi patriarh al tuturor românilor.

Romanul lui Milovanov despre restaurarea vederii

Aducerea aminte a pildei înaintaşilor se cuvine să ne îndemne spre o mai mare trăire creştinească şi simţire românească. De un sfert de veac, generaţii şi generaţii de părinţi profesori şi studenţi, au experimentat farmecul studierii Teologiei, dar mai cu seamă trăirea acesteia. Omul, coroană a creației, căzând din înălțimea la care-l așezase 8 Dumnezeu, a încercat, prin puterile sale, să ajungă din nou în Paradisul pierdut. Hristos îl învață pe om cum să găsească acea cale spre Adevăr și aceasta îl va face liber, adică nemuritor.

Andrei Doga nr. Misiunea primordială a evenimentului, unic în Republica Moldova, este de a susţine și de a promova activitatea inovaţională, de a atrage noi investiţii în economia naţională. Prin organizarea acestei expoziţii, AGEPI și-a propus să formeze un loc de întâlnire a inventatorilor, mediului de cercetare cu oamenii de afaceri, întreprinzători, interesaţi să pună în practică rezultatele cercetării și creativităţii. Astfel, evenimentul din anul curent reunește instituţii și întreprinderi, inventatori și antreprenori, specialiști în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale din Republica Moldova, România, Portugalia, Croaţia, Cehia, Coreea de Sud, Japonia, Emiratele Arabe Unite etc. Pentru vizitatorii interesaţi, expoziţia este un instrument real de informare în domeniul proprietăţii intelectuale.

Iată ce școală a întemeiat Hristos pe pământ: școala nemuririi! În școlile noastre creștine tânărul trebuie conștientizat că sensul învățăturii creștine este îndreptat către nemurire, către veșnicie.

Romanul lui Milovanov despre restaurarea vederii

Ce fel de veșnicie?! Făcând o radiografie simplă vedem că pe niciun frontispiciu al vreunei instituții pământene nu scrie: Școala nemuririi.

miopie mare complicată ce este procentul de vedere după operația de cataractă

Și totuși ea există în societatea umană, îndeosebi în cea creștină. Temelia ei stă în familia creștină, în Sfânta Biserică și apoi, sub un tot mai accentuat semn de întrebare, în unitățile de învățământ.

Observatorului nr. Clin D.

Vom avea prilejul, pe parcursul acestui an, să dezbatem mai mult aceste teme şi să le găsim noi reverberaţii în viaţa eparhiei şi în conştiinţele noastre. Ca preambul la acestea, oferim acum spre lecturare materialele din cuprinsul Almanahului pe anul Să ne ajute Bunul Dumnezeu tuturor să înmulţim pacea şi dragostea şi să lucrăm cele spre binele nostru vremelnic şi veşnic!

Cu arhierească binecuvântare.