Viziunea lăcustelor așa cum vede el, Apocalipsa lui Ioan - Wikipedia


Autentificare Cont nou Amos 7 1 Domnul Dumnezeu dezvoltarea vederii înainte de naștere trimis vedenia aceasta: Iată, făcea nişte lăcuste, în clipa când începea să crească otava; era otava după cositul împăratului.

În clipa când începea.

 • Ioel RMNN;NTLR - Năvală de lăcuste - Cuvântul - Bible Gateway
 • Tratament cu miopie cu laser
 • Ce picături pentru a îmbunătăți vederea
 • Ochi cu ochelari de vedere

Sau La începutul. Cel mai probabil, pe vremea când începea să crească a doua coasă sau recoltă a aceluiaşi câmp.

Meniu de navigare

Ravagiile lăcustelor la momentul acesta erau cât se poate de dăunătoare. Cositul împăratului.

viziunea lăcustelor așa cum vede el viziune panoramică la bărbați

S-a dedus din această afirmaţie că prima recoltă de pe anumite terenuri trebuie să fi fost luată de rege pentru folosul lui. Cum ar putea să stea Iacov în picioare? Căci este aşa de slab! Sperând că ar putea să oprească împlinirea acestei profeţii, Amos se roagă stăruitor la Dumnezeu pentru iertarea lui Israel.

Profetul îşi pune încrederea nu în dreptatea, ci în îndurarea divină.

Cum trebuie sa intelegem Apocalipsa

Să stea. Profetul întreabă: Dacă Israel trebuie să sufere pedeapsa aspră pe care o descrie viziunea, cum poate să supravieţuiască?

Vezi Numeri 23, Când păcătoşii se căiesc de purtarea lor rea, Dumnezeu se căieşte de planul Său de a-i pedepsi şi nimici vezi Ieremia 18,8; 42,10; Ioel 2,; Iona 3.

Ameninţările divine sunt de fapt profeţii condiţionate, împlinirea sau neîmplinirea lor fiind condiţionată de acţiunile noastre rele sau bune. Invazia lăcustelor fusese văzută în viziune.

viziune slabă despre Veda suspiciunea de nyak

Există diferite păreri cu privire la faptul dacă ea reprezenta o invazie literală a insectelor trecută sau făgăduită, sau reprezenta o mustrare de mai înainte pe care Dumnezeu o folosise pentru a-Şi duce poporul la pocăinţă sau se referea la o invazie a vrăjmaşului ca aceea a lui Tiglat-Pileser III 1Cronici 5, Vezi în continuare comentariul la Amos 7,4.

Ca şi în privinţa lăcustelor vezi comentariul la v. În favoarea primei opinii s-ar putea cita paralela dintre judecăţile descrise aici şi cele menţionate în cap.

Şi luaţi seama, toţi locuitorii ţării! S-a întâmplat aşa ceva A pe vremea voastră sau pe vremea părinţilor voştri?

Pe de altă parte, incursiunile vrăşmaşului de dinaintea doborârii catastrofale şi finale a naţiunii, puteau de asemenea să fie corespunzător reprezentate prin aceste simboluri. Viziunea de faţă arată că Dumnezeu fusese binevoitor să uşureze judecăţile pe care El li le făgăduise sau li le aplicase mai înainte.

Totuşi, oamenii ajunseseră acum la limita răbdării lui Dumnezeu.

Cateheze: Anul Sfintei Scripturi

Cumpăna va fi aşezată v. Adâncul cel mare. O posibilă referire la fântânile şi izvoarele subterane Geneza 7,11; 49,25 care vor seca în timp de secetă. Sau Mâncase o parte. Dacă focul este un simbol al invaziei este posibil ca aici să avem o prezicere a invaziei împăratului asirian când a cucerit părţile răsăritene şi nordice ale lui Israel şi a dus în robie în Asiria o parte din popor vezi 2Regi 15, Cum ar putea să stea în picioare Iacov? Mijlocirea de aici a profetului este la fel cu aceea din v.

Un instrument folosit de constructori pentru a nivela lucrarea lor şi a fi perpendiculară. Evident, cumpăna este un simbol al cercetării de către Dumnezeu a comportamentului lui Israel.

Joel Part 2 in Romanian

Folosirea unei întrebări oferă ocazia pentru prezentarea unei explicaţii a simbolului vezi Ieremia 1, Voi pune cumpăna. Pentru a vedea dacă zidul corespunde specificaţiilor.

Israel, desigur, n-a corespuns cerinţelor divine şi urma să fie lepădat.

vederea se pierde brusc pentru o vreme cum puteți îmbunătăți claritatea vederii

Nu-l voi mai ierta. Regatul de nord nu va mai fi cruţat vezi cap.

 • Redobândi complet vederea
 • Tehnica de vindecare a vederii
 • Cum trebuie sa intelegem Apocalipsa? — Biserica Evanghelică Reformată
 • Amos 7 - Comentariul Biblic | myBible
 • Amețit când vă strângeți ochii

Alipirea de rău stăruitoare a lui Israel nu oferă nici o nădejde de pocăinţă pentru el, şi astfel profetul nu mai mijloceşte. Regatul de nord trebuie să sufere cucerirea din partea Asiriei şi să fie dus în captivitate vezi 2Regi 18, Vezi comentariul la Ieremia 2, Folosit aici ca un sinonim al lui Israel. Sfintele locaşuri.

CUTREMURE, LĂCUSTE, NAȚIUNI COMBATIMENTE, OAMENI FUGIȚI LA MUNȚI, PĂRĂSIȚI ORAȘELE.

Adică centrele cultului idolatru de la Dan şi Betel vezi 1Regi viziunea lăcustelor așa cum vede el,Ghilgal vezi Amos 4,4 şi poate şi din alte locuri.

Cu sabia.

Avem toate motivele să presupunem că Ieroboam II a fost popular datorită războaielor lui pline de succes şi a cuceririi de către el a Siriei vezi 2Regi 14, Cu toate acestea casa, sau dinastia lui a fost doborâtă viziunea lăcustelor așa cum vede el sabia atunci când Şalum l-a omorât pe fiul lui Ieroboam, Zaharia vezi 2Regi 15, Amaţia, preotul.

Fireşte că solia directă a profetului, lovind starea rea existentă în mijlocul poporului lui Israel, a trezit o împotrivire plină de nemulţumire.

viziunea lăcustelor așa cum vede el

Preotul din Betel vezi 1Regi 12, Amaţia a fost probabil mai marele preoţilor idolatri. El s-a străduit cu viclenie să facă în aşa fel ca prezicerea lui Amos împotriva casei regale să apară ca trădare.

Astfel el nădăjduia să aducă la tăcere soliile adresate lui Israel de către profetul Amos. În ura lor faţă de copiii lui Dumnezeu, nelegiuiţii i-au acuzat adesea pe cei drepţi că urmăresc să răstoarne cârmuirea vezi Ieremia 37,; 38,4; Fapte 16, Este posibil ca Amaţia aici să fi răstălmăcit întrucâtva solia profetică a lui Amos.

 1. Articol principal: Împărăția lui Dumnezeu.
 2. Tot din ea ştim că el şi-a desfăşurat misiunea profetică în Iudeea, în perioada de după exil.

Profetul prezisese o sabie împotriva casei lui Ieroboam v. Totuşi, înţeleasă în mod corespunzător, pedeapsa aceasta era într-adevăr ceea ce trebuia să vină asupra regelui şi a naţiunii dacă rămâneau nepocăiţi vezi PK Mănâncă-ţi pâinea acolo şi acolo proroceşte.

Cum trebuie sa intelegem Apocalipsa Rev. Michael Brown Cum înțelegem noi cartea Apocalipsa? Este o carte care ne derutează uneori, o carte care ne zăpăcește, o carte care pare să fie puțin misterioasă și intrigantă.

Pleacă… şi fugi. Unii au tras concluzia din această poruncă preoţească că Ieroboam n-a luat nici o măsură ca răspuns la acuzaţia lui Amaţia.

Apocalipsa lui Ioan - Wikipedia

Poate că regelui i s-a părut că spusele unui vizionar nu merită să fie luate în serios. Ca şi Irod, poate că s-a temut de popor vezi Matei 14,5care, presupunea el, era mişcat de solia lui Amos. Astfel preotul apostat a recurs la propria lui autoritate, aşa cum era ea, în încercarea lui de a-l intimida pe Amos şi a-l face să părăsească ţara.

vitamine hipermetropie vizuale tratamentul vederii nervului optic

Poate că Amos ar fi fost primit favorabil în Iuda întrucât venea de acolo. Mănâncă-ţi pâinea. Sau Mănâncă pâine.

Explicații căutare

Poate o insinuare că Amos era plătit să profetizeze trăgând astfel foloase din evlavia lui. Poate că Amaţia îi atribuia lui Amos chiar motivele lumeşti care îl influenţau pe el. Literal, sanctuarul regelui, adică, o capelă fie înfiinţată, fie patronată de rege vezi 1Regi 12, Sub conducerea divină profetul curajos era gata să ducă solia lui Dumnezeu chiar în centrul cultului apostat vezi comentariul la Amos 7, Templu al împărăţiei.

Sau Curtea regelui.

Apocalipsa lui Ioan

Literal, casa împărăţiei, fără îndoială un sanctuar regal. Evident că atât Amaţia cât şi Amos considerau Betelul capitala religioasă a naţiunii.

Numele Betel înseamnă casa lui Dumnezeu; Ieroboam uzurpase această casă a lui Dumnezeu şi o făcuse casa regatului.