Buletin de viziune


GARCEA SI BULETINUL

Cerere pentru eliberarea actului de identitate; 2. Actul de identitate; persoanele care dețin carte de identitate, trebuie să predea și cartea de alegător; 3.

buletin de viziune

Certificatul de naștere, original și xerocopie; 4. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și xerocopie; 5. Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și xerocopie; 8. Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și xerocopie Deschide link ; Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate 7 leiachitată la casieriile Primăriei mun.

progresia hipermetropiei legate de vârstă masă de vizionare a trenului

Sibiu sau la oficiile poștale din mun. PRECIZĂRI: Persoana are obligația de a solicita eliberarea actului de identitate, cu cel mult de zile și cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate. Dacă solicitantul nu este proprietarul buletin de viziune de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului public,a polițistului de siguranță publică, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.

picături pentru îmbunătățirea vederii Zorro