Paling restabili viziunea


Conştient de faptul că numai o limbă dezvoltată poate să devină forţa motrice care duce spre civilizaţie şi propăşire, genialul Mihai Eminescu a militat pentru valorificarea eficientă a tezaurului limbii, sporindu-i potenţele şi valenţele semantice, stilistice etc.

cum să îmbunătățești vederea acasă rapid

Eminescu a depus o muncă titanică istovitoare pentru ca dulcele nostru grai să capete virtuţile limbilor celor mai civilizate naţiuni, incarnând cuvintelor o inegalabilă forţă sugestivă şi afectivă. Se cam ştersese diploma noastră de nobleţă: limba însă am transcris-o din buchile noastre gheboşite de bătrâneţe în literele de aur ale limbilor surori. Citind tot felul de izvoare vechi şi anisocoria și miopia, Eminescu a izbutit să pătrundă în străfundurile tainiţelor sufleteşti ale poporului român şi a rămas plăcut surprins de bogăţia şi frumuseţea graiului matern.

viziunea satului cum se reface 1 5 este miopie

Cu toate acestea, lucrarea ei zilnică asupra înţelegerii poporului şterge până şi rămăşiţele de originalitate ale graiului nostru străvechi Dacă deschidem ziarul de ştiinţe naturale, de medicină, de ce-o fi, ne ia ochii lipsa de respect pentru limbă, primirea de termeni străini fără trebuinţă şi numai din lene de a căuta echivalentul românesc.

Îşi poate închipui fiecare în ce stare e ameninţată să ajungă limba prin pretinşii oameni de ştiinţă.

viziune ce poate fi un minus unitate de viziune cu astigmatism

Cauza pentru care s-a lăţit atât de mult stricarea limbii Limba de rând a ziarelor politice ameninţă a îneca, ca buruiana rea, holda limbii vii a poporului. Astăzi când ziare, profesori, ba până şi o academie şi-au pus în cap paling restabili viziunea stâlcească graiul românesc, singurul liman şi adăpost împotriva limbii păsăreşti, practicată de gazetari ş.

standarde de testare a vederii eliberarea miopiei

Negruzzi şi a celui mai mare poet al nostru V. Marii poeţi sunt cei care au venit să facă ordine în această bogăţie spirituală a poporului, să cunune frumuseţea cu înţelepciunea.

paling restabili viziunea vedere slabă cum să-i spui mamei

Gheorghe Druţă.